JAV lietuvių jaunimo užmojai

Naujoji JAV lietuvių jaunimo sąjungos valdyba su LR ambasadore JAV A.Plepyte (centre)

Kaimyninėje JAV lietuvių jaunimo sąjunga bando pagyvinti savo veiklą. Šiemet spalio 22 24 dienomis Vašingtone surengtas metinis jaunimo suvažiavimas, kuriame dalyvavo 50 atstovų is įvairiausių valstybės kampelių. Apie i9etuvių jaunimo suvažiavime svarstytus darbus ir ateities planus www.pasauliolietuvis.lt pasakoja Justina Mikeliūnaitė. Savo rašinį ji papildo ir pokalbiu su dabartine JAV lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininke Marija Čyvaite.

JAV lietuvių jaunimo sąjunga buvo įsteigta 1973 m. ir kelis dešimtmečius buvo aktyvi JAV lietuvių jaunimą vienijanti organizacija. Jaunimas organizavo protestus prieš sovietinę okupaciją, skleidė žinias Amerikoje apie Sovietų žiaurumą, rengė susibūrimus, konferencijas, prisidėjo prie lietuviškos kultūros išlaikymo, padėjo jauniems lietuviams megzti socialinius ir profesinius ryšius. Tačiau po kiek laiko veikla išsikvėpė, organizacija nunyko, o jaunimas aktyviai įsitraukė į kitų lietuviškų organizacijų veiklas. Jaunimo sąjunga po ilgos pertraukos atgaivino veiklą. Keletą metų vyko kuklūs suvažiavimai Los Angeles, 2018 ir 2019 metais Čikagos priemiestyje Lemonte, kur įsikūręs Pasaulio lietuvių centras.. Pernai dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos jaunimas susitiko tik virtualiai, o šiemet pirmą kartą suvažiavimas buvo surengtas Vašingtone – mieste, kuriame nėra didžiulės lietuvių bendruomenės. Be kultūrinės programos, susitikimo su Lietuvos ambasadore JAV A.Plepyte, suvažiavimo dalyviai kruopščiai  pasirengė ir dalykinei veikląi. Pirmą kartą buvo surengtos nutarimų  “dirbtuvės”, kurių metu apsvarstyta ir priimta  net 14 suvažiavimo nutarimų. Buvo nutarta, kad svarbu užtikrinti, jog visi sąjungos renginiai būtų prieinami ir lietuviškai nekalbantiems jaunuoliams. Taip pat buvo pasiūlyta organizuoti virtualias lietuvių kalbos ir istorijos pamokas, o kas ketvirtį rengti viešus pokalbius su lietuvių kilmės profesionalais Amerikoje, kurie padėtų tobulėti profesinėje srityje ir užmegzti naujų ryšių. Taip pat suvažiavimo metu valdyba buvo įpareigota sukurti JAV LJS tinklalapį, svarstoma ir apie jaukios virtualios erdvės, kurioje jauni lietuviai galėtų bendrauti lietuvių kalba ir susipažinti su kitais, sukūrimą. Pagrindiniai 2022 metų planai – paminėti JAV lietuvių jaunimo sąjungos 50 metų jubiliejų, paruošti JAV delegaciją kongresui Punske, surengti stovyklą su Kanados lietuvių jaunimo sąjunga bei bendrą renginį su Kanados, Australijos jaunimo sąjungomis ir Latvių jaunimo sąjunga Kanadoje, sukurti lietuvių kalbos programėlę, surengti sporto šventę. Taip pat planuojamas lėšų telkimo vajus, planuojama tęsti ir projektą „Šaknys“, kuriame dalyvaudami jauni žmonės daugiau sužino apie JAV lietuvių istoriją ir prisideda prie istorinės atminties išsaugojimo. Taip pat kitais metais laukia jubiliejinis, 50-asis, suvažiavimas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso kultūrinė dalis Punske bei šokių šventė Filadelfijoje liepą. Liepos mėnesį planuojamos ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose.

Suvažiavimo rengėjų nuotraukose:

Jaunimo veiklos ateities planai gimė čia, nutarimų “dirbtuvėje”
JAV lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimo dalyviai
Pažintis su Vašingtono paminklais