In Memoriam Helen Juodvalkis

ADVERTISEMENT

Helen Juodvalkis ramiai iškeliavo į amžinybėn š.m. liepos 28 d. Waterloo, Parkwood menonitų slaugos namuose, sulaukusi 91-erių metų amžiaus. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusį vyrą Petrą Juodvalkį, paliko liūdinčius dukras Lindą, Sylvia (Randy), sūnų William (Lorraine) ir vaikaičius Danya, Tamara ir Skye.

Helen gimė Brazilijoje, Sao Paulo, 1959 metais persikėlė į Kanadą. Ištekėjusi už Petro, apsigyveno Ošavoje (ON), čia ir augino savo šeimą. Helen buvo atsidavusi savo šeimai, rūpestinga ir mylinti mama, puiki siuvėja, prisiekusi katalikė. Ji mėgo dainavimą, ypač operą, šokius (mėgstamiausias – Vienos valsas), siuvinėjimą, keliones. Daug laiko skyrė savo išpuoselėtam sodui, ypač mylimoms rožėms. Helen buvo mišrios -lietuvių ir brazilų kilmės, mokėjusi nemažai kalbų, tarp jų ir lietuvių, portugalų bei anglų. Savo mėgstamais užsiėmimais – skaitymu, muzika, ji sudomino visą šeimą, skatino siekti žinių. Mes visi ilgėsimės, netekę Helen. Po kremacijos a.a. Helen palaikai privačiose laidotuvėse palaidoti lietuvių Šv.Jono kapinėse Mississaugoje, Anapilio sodyboje.

Šeima labai dėkinga Parkwood menonitų slaugos namams už rūpestingą Helen priežiūrą. Aukos a.a. Helen atminimui gali būti skiriamos Parkwood menonitų slaugos namams arba Kanados Alhzeimer draugijai.

Šeima