Kartu su Ukraina ir kovoje, ir šventėje

ADVERTISEMENT

Kanados  lietuviai Toronte ir Vankuveryje su kartu kitomis baltiečių bendruomenėmis ir organizacijomis- Kanados Centrinės ir Rytų Europos  taryba, Baltiečių federacija  paminėjo  Juodojo kaspino dieną, Baltijos kelio  33-ąsias metines.  Šis renginys organizatorių noru buvo skirtas Ukrainos nepriklausomybės 31-osioms metinėms. Tai Kanados lietuvių ir kitų bendrijų atstovų palaikymo ženklas ukrainiečiams, kovojantiems prieš Rusijos kėslus okupuoti Ukrainą, kaip kažkada buvo okupuota Lietuva ir kitos Baltijos valstybes, neleisti pasikartoti gėdingai agresijos istorijai. 

Torontas 

Kaip Baltijos kelias prieš 33 metus sujunge estų, latvių ir lietuvių žmones bendram tikslui už savo laisvę, taip ir šeštadienio renginys  subūrė Ukrainą palaikančius įvairios kilmės kanadiečius,ragino išsakyti protestą prieš vykdomą karinę Rusijos agresiją Ukrainoje. Renginyje Toronto Centinnial parke dalyvavo ir kalbėjo  Ukrainos kongreso Toronto skyriaus, Kanados  Centrinės ir Rytų Europos tarybos, Baltiečių  federacijos atstovai, vienas iš šio renginio prganizatorių Lietuvos ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius, KLB Krašto valdybos pirmininkas  K.Deksnys, dalyvavo įvairių bendruomenių atstovai su valstybinėmis veliavomis. Po oficialiosios dalies skambėjo ukrainiečių dainos, sukosi spalvingi šokėjai.

Rugpjūčio 21, sekmadienį, estų ŠV.Peter bažnyčioje vyko tradicinės ekumeninės pamaldos  Juodojo kaspino dienos proga, dalyvaujant Baltijos bendruomenių atstovams. 

 

Vankuveris 

Juodojo kaspino dienos minėjimas, vykęs Vankuverio meno galerijoje „Plaza“ rugpjūčio 21 d., irgi buvo skirtas Ukrainai.  Renginio dalyviai buvo kviečiami vieningai parodyti paramą Ukrainai, nes jeigu Rusijai pasiseks šiame  kare, ji ir toliau kels grėsmę Lietuvai, Baltijos ir kitoms Europos valstybėms.  Čia buvo paminėtas nacių ir sovietų teroro, prasidėjusio 1939 m. Molotov -Ribbentrop paktu, aukų atminimas, taip pat išsakyta moralinė parama Ukrainai – suvereniai valstybei, kuri nepriklausomybę atgavo 1991 m. ir dabar drąsiai kovoja už savo nepriklausomybės ir tautinės tapatybės išsaugojimą

Kalbėdamas renginyje vienas iš organizatorių Algis Jaugelis, Br.Kolumbijos lietuvių  bendruomenės vadovas, priminė, kad minėdamos 50-ąsias Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo metines, 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, Lietuva, Latvija ir Estija išėjo į  Baltijos kelią. Maždaug du milijonai piliečių susikibo rankomis į vieningą grandinę per tris šalis ir 700 kilometrų, kad parodytų savo ryžtą atgauti nepriklausomybę. Tai įtakojo Sovietų Sąjungos žlugimą. Galingas šio įvykio aidas nuskambėjo 1990 m. sausį, kai milijonas ar daugiau ukrainiečių susikibo rankomis į žmonių grandinę, kuri taip pat nusidriekė apie 700 kilometrų, reikšdama jų viltį ir pasiryžimą nepriklausomybei.  A.Jaugelis pabrėžė, kad šiandien  Ukrainos žmonių laisvei ir valstybingumui grasina Rusijos agresyviosios jėgos, norėdamos pakartoti gėdingojo pakto tradicijas ir užgrobti kaimyninės valstybės teritoriją,  atimti ukrainiečių apsisprendimo teisę.  Tik tautų ir žmonių vienybė gali užkirsti kelią aneksijai ir okupacijai, todėl jis pakvietė renginio  pabaigoje visus susikibti rankomis į vieningą grandinę už Ukrainos pergalę.

Juodojo kaspino dienoje dalyvavo ir kalbėjo ukrainiečių bendruomenės atstovai dr.Serhij Yekelchyk,  Miroslaw Petriw, Kanados lenkų kongreso Br. Kolumbijoje atstovai, minėjime dalyvavo ir Vankuverio savivaldybės nariai, kiti visuomenės veikėjai. Renginį kartu su Centrinės ir Rytų Europos Taryba Kanadoje (CEEC)ruošė  Kanados lenkų kongresas – Br.Kolumbijoje, Ukrainos Kanados kongresas Br.Kolumbijos provincijos taryba, Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenė, Vankuverio estų draugija ir Latvijos bendruomenė Br.Kolumbijoje.

Otava

Otavoje, Kanados sostinėje, Ukrainos nepriklausomybės dienos išvakarėse Rideau klube įvyko pirmasis   diplomatų – Ukrainos draugų Kanadoje – pokalbis. Jame dalyvavo 31 diplomatas, valstybių pasiryžusių remti Ukrainos kovą su Rusijos agresija, atstovai.  Susitikime aptarta dabartinė politinė ir karinė padėtis Ukrainoje, galimybės padėti šiai valstybei apginti savo teritorinį vientisumą ir laisvę į apsisprendimo teisę.  Šio Ukrainos draugų sambūrio organizatoriai Ukrainos ambasadorė Kanadoje Yuliya Kovaliv ir Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje.

Pirmasis diplomatų, Ukrainos draugų Kanadoje, posėdis Rideau klube
Kanados diplomatai Ukrainos draugų sambūrio nariai