IN Memoriam Algimantui Vaišnorui

ADVERTISEMENT

Apsuptas draugų ir artimųjų Algimantas atsisveikino su mumis visam laikui pačią pirmąją 2022 m. dieną – sausio 1-sios rytą.

Augie (vienas iš jo vardų, turėjo ir kitus – Al, Algis) paliko seserį Ireną, sūnėną Lucio Spizziri (Tonia Swaby), jo mylimą didžiąją šeimą – Kanados lietuvių bendruomenę Toronte, savo visus vadinamuosius brolius, Romą Oleką (Jacquie Smeaton), daugybę krikštasūnių, tarp jų Lainey, Maxine, Michael, Patrick ir kitus, kuriuos jis visada dosniai pasveikindavo ta ypatinga proga. Liko jo pusseserė Paulina Mačiulis ir jos dukra Noemi. Algimanto pasiges ir jo vaikystės draugai Boccongelles, Yorks, Tanzinis, Ruszels, Dobilas šeimos. Persikėlęs iš Caledonia Rd. vakariniame Toronte į King George gatvę, jis ir čia surado būrį draugų.

Prieš keletą mėnesių paklaustas, kaip jis norėtų būti prisimenamas, Augie iš karto atsakė – kaip garbingas žmogus. Iš tiesų jis toks ir buvo, visda pasiruošęs padėti kitam.

Vaikystėje buvo labai judrus, nelengvai suvaldomas vaikas, todel sunku buvo pritapti St,Michael kolegijos mokykloje ar vėliau Ryerson Politechnikos institute.

Pradėjęs karjerą Bay gatvės finansinėje institucijoje, pats be kitų pagalbos, nuo berniuko su kreida rankoje prie Exchange lentų po 40 metų išėjo į pensiją, būdamas RBC – Dominion banko direktoriumi, žinomas kaip nuoširdus klientų gynėjas. Be darbo finansinėje įstaigoje, Augie daug laiko skyrė labdaros  veiklai Kanadoje, Ugandoje ir, žinoma, Lietuvoje .

Tapęs pensininku, Augie atrado naujų užsiėmimų. Pradėjes kaip solistas pusrūsyje grojančioje roko muzikų grupėje, netrukus jo baritonas skambėjo Toronto lietuvių mišriame chore, vėliau roko gitarą pakeitė klasikinės gitaros pamokos.

Apsigyvenęs King George gatvėje, Augie atrado pašaukimą sodininkystei; sukūrė ir puoselėjo savo namų aplinką.. Jis taip pat rado laiko sportui; toliau žaidė ledo ritulį, mielai leisdavosi nuo kalvų slidėmis, kol nespatyrė mažo sužeidimo, buvo pradėjęs  mokytis golfo žaidimo.

Algis lankėsi visose vietose, kur gyveno jo šeima – Lietuvoje, Floridoje ar D.Britanijoje, buvo nukeliavęs į Northwest teritorijas ir Japoniją, deja, nespėjo aplankyti Argentinos.

Kur Al dabar? Galbūt, su savo tėvais Janina ir Baliu, gal toliau mokosi groti gitara ar žvejoja Orr ežere; gal su Paul, Tony or Ed kortomis žaidžia “Tūkstantį”…

A.a. Algimanto laidotuvių mišios vyks vasario 4 d., 10 v.r., Toronto Prisikėlimo šventovėje (1 Resurrection Rd., Etobicoke), lankymo nuorodas rasite ir užuojautas galite perduoti www.turnerandporter.ca. Aukas a.a. Algimanto atminimui prašome skirti Ross Tilley Burn centrui Sunnybrook ligoninėje.

Artimieji nuoširdžiai dėkoja dr.Joshua Tepper ir kitiems St.Joseph ligoninės medikams, Princess Margaret ligoninės vėžio centro gydytojams – dr.Dominic Lehnert, dr.Dorothy Lo ir Amy Robinson.

Ilsėkis ramybėje, Algiukai!