Atidaroma paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą

ADVERTISEMENT

Birželio 4, kapų lankymo dieną, 11.30 v.r. Kanados lietuvių muziejuje – archyve atidaroma Gyvosios istorijos paroda – mūsų tautiečių pasakojimai apie savo kelionę į Kanadą ir pirmuosius gyvenimo metus valstybėje, kuri tapo antraisiais namais. Apie būsimą parodą pasakoja Danguolė Juozapavičiūtė, KLMA administratorė:   

– Sumanymas papasakoti apie mūsų bendruomenės žmonių istoriją ir patirtį Kanadoje kilo praėjusiais metais, kai buvo atvežta Čikagos Balzeko muziejaus parengta paroda „No Home To Go To.” Daugelis torontiečių, aplankiusių šią parodą, pastebėjo, kad ji skirta JAV lietuviams, ir klausė, kodėl mes neturime savo istorijos. Tada ir gimė mintis, kad reikia įamžinti Kanados lietuvių pokarinės kartos atvykimo į Kanadą ir pirmųjų dešimtmečių kūrimosi patirtį. Šį ketinimą sustiprino ir kitų baltiečių pritarimas. Nutarėme su   Canadian Baltic Imprints grupe – estais, latviais, Baltijos vokiečiais  dirbti kartu, rengiant gyvosios istorijos pasakojimą, kaip daugiatautės Kanados istorijos dalį. Mūsų sumanymas ir konkretus parodos planas sulaukė ir Ontario provincijos pritarimo bei finansinės paramos. Padedant Linai Samonytei bei Aleksandrui Valavičiui, pradėjome kalbinti mūsų bendruomenes žmones, ir atsivėrė nepaprastai įdomios istorijos, patirtis. Iš jų pasakojimų, nuotraukų, muziejuje saugomų dokumentų ir kitų istorinių daiktų kuriama ši paroda. Šiuo metu  pasakotojų istorijas, bent jų dalį, bandome sudėti į vieną filmą, kad parodos lankytojai išgirstų ir gyvus pasakojimus, pamatytų pažįstamus veidus. Kovo mėnesį buvo surengta bendra baltiečių paroda Sharing Our Stories:The Baltic Diaspora at Home in Canada estų Tartu kolegijoje. Mūsų rengiamoje parodoje stengiamės daugiau vietos skirti lietuvių bendruomenės žmonių istorijoms. Tikimės, kad parodą galėsime parodyti ir platesnei kanadiečių bendruomenei, galbūt,Toronto  miesto rotušėje, galbūt Halifax, istorinės prieplaukos Pier 21 muziejuje. Keliausime su paroda į Otavą, Lietuvių kultūros paveldo dienas, aplankysime kitus Ontario provincijos lietuvių telkinius, gal netgi pasieksime Vankuverį. Mus visus jungia ta panaši istorija. 

Ši paroda tai tik mūsų pradėto darbo pradžia, veiklą tęsime ir toliau. Šio darbo atidėlioti negalime, nes gyvosios istorijos liudininkai pamažu iškeliauja ir išsineša savo gyvenimo patirtį. Mes turime jas išsaugoti Kanados ir Lietuvos istorijai. 

Sigina Katkauskaitė

ADVERTISEMENT