Buvusiam gintariečiui – apdovanojimas ir padėka

ADVERTISEMENT

Gegužės 11, šeštadienį, Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis (vad. R.Jonušonis) visus pakvietė į tradicinį metinį koncertą didžiojoje Anapilio sodybos salėje. Koncerto metu buvo pagerbtas vienas iš buvusių ansamblio vadovų Juozas Karasiejus.

Kasmet, liepos 17 dieną, minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną, apdovanojami iškilūs Lietuvos diasporos atstovai. Praėjusiais metais tarp apdovanotųjų buvo ir trejetas kanadiečių, vienas iš jų – J.Karasiejus.

Juozas Karasiejus

Gegužės 11 d. Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis buvo įteiktas Ilgamečiam Toronto tautinių šokių kolektyvo „Gintaras“ vadovui Juozui Karasiejui.

Lietuvos ambasados Kanadoje diplomatė Inga Miškinytė, įteikdama apdovanojimą, dėkojo J. Karasiejui už jo ilgametį darbą, puoselėjant tautinių šokių tradiciją, kuri yra itin svarbi išlaikant lietuvių tapatybę Kanadoje.

Karasiejus 1965 – 2005 metais vadovavo Toronto tautinių šokių ansambliui „Gintaras“, dalyvavo Lietuvių tautinių šokių instituto Čikagoje valdybos veikloje. 1994 m. ansambliui „Gintaras“dalyvaujant pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, J. Karasiejus buvo išeivijos šiai šventei pasiruošti organizacinio komiteto pirmininkas („Gintaras“ buvo vienintelė grupė iš Kanados). 2000 metais XI išeivijos tautinių šokių šventės Toronte vyriausieji vadovai buvo J. Karasiejus su žmona Rita.

Anapilio sodybos didžiojoje salėje  vykusiame „Gintaro“ koncerto „Oi mergelės, mergužėlės“ metu J. Karasiejų pagerbė kelios kartos jo išugdytų šokėjų, šių metų Dainų ir šokių šventės programą pristatė „Gintaro“ jaunimo grupės šokėjai.