Registruokitės dalyvauti dainų šventėje Klevelande

ADVERTISEMENT

Volungės choras ruošiasi dalyvauti ateinančioje Dainų Šventėje Klevelande. Kviečiame visus dainos mėgėjus prisijungti ir kartu atstovauti Kanados lietuvius šventėje. Repeticijos prasidės rudenį.

Norintieji dalyvauti prašome registruotis iki birželio 15 d.:

Registracijos forma:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgeuXmjPedLO7NoP6HzJo-WKT3ho-56CHXv9RPboSrR8C9Mg/viewform

Volungės inf.