Bėgimas – ir malonumas, ir nauda

ADVERTISEMENT

Birželio 3d. Toronto Prisikėlimo parapijos kieme  daugiau kaip 100 aktyvaus poilsio entuziastų atsiliepė į kvietimą dalyvauti tradiciniame „Vilties“ bėgime. Kasmet Lietuvoje ir lietuvių telkiniuose šis sportinis renginys derinamas su šalpa: jo metu surinktos lėšos skiriamos Klaipėdos Šv.Pranciškaus onkologijos centrui. Palaikyti šią prasmingą iniciatyvą rinkosi jaunimas ir šeimos su vaikais, vyresniojo amžiaus bendruomenės žmonės – nuo 2 mėn.kūdikių, vaikų iki šešiasdešimtmečių. Bėgimo programa įvairi: kas rinkosi bėgti 1 ar 5km., dar kitiems labiau patiko tiesiog nueiti numatytą nuotolį. Pralaimėjusių šiame sporto renginyje nebuvo – aktyvus poilsis bendraminčių tarpe padovanojo geros nuotaikos ir energijos valandas, malonaus bendravimo akimirkas ir labai svarbią paramą Šv.Pranciškaus onkologiniam centrui.

Primename, kad birželio 11, sekmadienį, Toronte vyksta  30-asis  Toronto Challenge  bėgimas.  Jame dalyvauja ir lietuvių  „Labdaros“ slaugos namų komanda bei jos rėmėjai.  Šio bėgimo metu  surinktos  lėšos bus skirtos „Labdaros“  slaugos namų  pagerinimui. Dar galite suspėti savo auka paremti Labdaros komandą!