Baltistikos centrui Sakartvele – 10 metų

ADVERTISEMENT

Sakartvelo (buvusios Gruzijos) technikos universitetas šiemet mini savo veiklos 100-metį. Tarp šimtmečio jubiliejinių renginių buvo vienas skirtas Lietuvai ir Lietuos kultūrai. Tai tarptautinė mokslinė konferencija “Lituanistika Sakartvele”, kurioje dalyvavo Diana Nausėdienė, lituanistinio švietimo užsienyje globėja.

Prieš dešimtmetį įstegtas profesoriaus Vido Kavaliausko vadovaujamas baltistikos centras tapo tvirta jungtimi tarp Sakartvelo ir Lietuvos akademinių bendruomenių. Ilgametė centro veikla – tai puikus gilaus, nuoširdaus ir abi puses praturtinančio bendradarbiavimo pavyzdys.  Konferencijoje dalyvavusi D. Nausėdienė pabrėžė, kad Lietuvių kalbos ir kultūros centre rengiamos lietuvių kalbos pamokos, mokslinės konferencijos ir seminarai, parodos ne tik pristato lituanistinį paveldą, bet ir skatina abipusius šalių kultūrinius mainus. Po konferencijos Diana  Nausėdienė susitiko su Sakartvelo lietuvių bendruomene,papasakojo apie Lietuvos šiandieninį gyvenimą.

Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centras – vienas iš beveik 40 lituanistikos ir baltistikos centrų, veikiančių už Lietuvos ribų. Šie centrai skatina strateginę reikšmę turinčio lituanistinio švietimo užsienyje sklaidą. Plėtodami mokslinius tyrimus, mokydami lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos, taip pat organizuodami kultūrinius renginius, jie reikšmingai prisideda prie Lietuvos žinomumo augimo ir padeda plėtoti kultūrinę diplomatiją.