Ateitininkai laukia jūsų

ADVERTISEMENT

Šiaurės Amerikos Ateitininkų virtuali kuopa veikia jau dvejus metus. Šešios kandidatės šiemet, rugpjūčio mėnesį, sėkmingai priėmė įžodį. Jaučiamės labai dėkingi, laukiame kitų, kurie nori sužinoti apie Ateitininkų principus (katalikiškumo), pasisemti dvasinio pasistiprinimo.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų virtuali kuopa pradeda savo 2022-2023 metų darbus.

Kviečiame prisijungti prie šios virtualios kuopos:

Susirinkimų datos Jaunuciai, moksleiviai ir studentai rinksis vieną kartą per mėnesį (pirmą mėnesio penktadienį);spalio mėn. 7 d. susipažinimas lapkričio mėn. 4 d.; gruodžio mėn. 2 d. Adventas; 2023 m. sausio mėn. 6 d.; vasario mėn. 3 d.; Gavėnia kovo mėn. 3 d.; balandžio mėn. 7 d. – Didžiojo penktadienio maldoje; gegužės mėn. 5 d. Užbaigimas 

Sendraugiai renkasi pirmąjį mėnesio sekmadieniį, 8-9 EDT, 

Atlikti 1-2 bendruomenėje darbelį/metus (t.y. veiklus tikėjimas). Ruoštis įžodžiui studijuodami ir susikaupdami.  

Prisijungti prie šios kuopos, rašykite [email protected].  

Atsiųsime zoom prisijungima…