Atminimo bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu” Otavoje

Minėdami 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą, 2022 metų sausio 8 dieną Lietuvos ambasada Kanadoje pakvietė lietuvius ir Lietuvos draugus Kanadoje į pagarbos bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“ Otavoje. Bėgimo dalyviai įveikė simbolinį 9 kilometrų nuotolį  – tokį pat atstumą nuo Antakalnio kapinių, kuriose yra palaidoti didvyriai kovoję už Lietuvos laisvę, iki Televizijos bokšto Vilniuje.

2022 metų sausio 13 dieną minėsime Laisvės gynėjų dieną, kuria prisimename ir pagerbiame žuvusius už Lietuvos Nepriklausomybę sovietų kariuomenei šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą 1991 metų sausio mėn.

Sausio 13-ąją Sovietų Sąjunga panaudojo jėgą siekiant nuversti teisėtai išrinktą Lietuvos valdžią, paskelbusią Nepriklausomybę 1990 metų kovo 11 dieną. Sovietų armija užpuolė Vilniaus televizijos bokštą, Lietuvos radiją ir televiziją ir kitus strateginius objektus. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos. Kruvinų įvykių metu žuvo 14 žmonių, šimtai buvo sužeisti. Šie piliečiai – Laisvės gynėjai, tapo Lietuvos pergalės kovoje už laisvę simboliu.

“Geros valios žmonės visame pasaulyje kasmet jungiasi prie pagarbos bėgimo, rodydami ryžtą saugoti laisvę ir žmogaus orumą. Mums didelė garbė organizuoti šį bėgimą Otavoje, šalyje kuri buvo pirmoji G7 valstybė atkūrusi diplomatinius santykius su Lietuva. Nuoširdžiai dėkoju visiems prisijungusiems prie pagarbos bėgimo šiandien” – atidarydamas renginį sakė Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.

Renginio dalyvius taip pat pasveikino Kanados konservatorių partijos pirmininkas ir opozicijos lyderis Erin O’Toole. Bėgime dalyvavo Kanados institucijų ir organizacijų, Lietuvių bendruomenės Otavoje, JAV, Lenkijos, Švedijos, Europos Sąjungos delegacijos atstovai. Iš viso bėgime dalyvavo daugiau nei 20 dalyvių.

 

Šiandien sukanka dveji metai nuo Ukrainos tarptautinių oro linijų lėktuvo, skridusio reisu PS752 iš Teherano, numušimo. Bėgimo dalyviai tylos minute pagerbė 176 šios tragedijos aukų atminimą. Sausio 8-ąją Kanadoje minima Nacionalinė orlaivių nelaimių aukų atminimo diena.

Pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ Lietuvoje organizuojamas kiekvienais metais nuo 1992 metų. Prieš keletą metų tokie bėgimai buvo pradėti organizuoti ir užsienio šalyse. Otavoje pagarbos bėgimas organizuojamas trečią kartą.

LR ambasados Kanadoje inf. ir ntrs.

DAUGIAU ŠIA TEMA