Laisvės gynėjų dienos renginiai Lietuvoje

2022 metų sausio 13 dieną 31-ąjį kartą minėsime Laisvės gynėjų dieną, kuria prisimename ir pagerbiame žuvusius už Lietuvos Nepriklausomybę, sovietų kariuomenei šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą 1991 metų sausio mėn. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.

 

Bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu” Vilniuje

 Sausio 8 d. Vilniuje 30-ąjį kartą įvyko tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Laisvės gynėjams pagerbti skirtame renginyje šiais metais dalyvavo maždaug 4000 dalyvių iš Lietuvos ir 13 kitų valstybių – nuo tolimųjų Rytų iki Pietų Amerikos, rašoma Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai. Jubiliejinis renginys organizuotas laikantis viruso plitimo prevencijai reikalingų apribojimų, todėl dalyvių skaičius – daugiau nei dvigubai mažesnis, nei per paskutinį bėgimą 2020 metais.  Sėkmingai įveikę numatytą bėgimo kelią dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais. Taip pat po bėgimo „Geležinės valios“ skulptūrėle buvo apdovanoti geriausius fizinio pasirengimo rezultatus savo amžiaus grupėse pasiekę Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kariai.

Tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“ pradėtas rengti 1992 m. Įveikdami simbolinę 9 kilometrų trasą nuo Vilniaus Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto, bėgimo dalyviai išreiškia pagarbą bei padėką Sausio 13-osios įvykių aukoms – žmonėms, žuvusiems 1991-ųjų sausio 13-osios naktį ir mirusiems nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.

DAUGIAU ŠIA TEMA

 

Apdovanoti Lietuvos vyriausybės gynėjai

Tą pačią  dieną Vilniuje, Seimo rūmų Didžiajame kieme, pagerbti buvę Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus pareigūnai. Buvęs Apsaugos skyriaus vadas Artūras Skučas daugiau kaip šimtui 1990–1993 metais Apsaugos skyriuje tarnavusių pareigūnų įteikė „Garbės žvaigždės“ ženklus. „Garbės žvaigždės“ ženklas sukurtas pagal architekto A.Skučo dizainą, pagamintas rėmėjo lėšomis. Apdovanojimai įteikti sausio 8-ąją, nes 1991 metais tą dieną Aukščiausiosios Tarybos gynėjai apsaugojo parlamentą nuo prosovietinių jėgų ir „Jedinstvos“ organizacijos šturmo. Tuomet surengus mitingą dėl Vyriausybės sprendimo padidinti maisto produktų kainas, tūkstantinė prosovietiškai nusiteikusi minia bandė veržtis į parlamento rūmus.

Apdovanojami 1991m. Lietuvos vyriausybės apsaugos veteranai:

KAM arch.nuotraukose: 1991 sausis, AT rūmų ir vyriausybės apsaugos darbuotojai