Atidedama Argentinos lietuvių šokių šventė 

Argentinos lietuvių kultūros  draugijos ,,Nemunas“ valdybos ir šokių šventės ruošos komitetas praneša, kad dėl COVID-19 pandemijos ir jos padarinių  Argentinoje keičiama šokių šventės Argentinoje data. Numatyta, kad ji turėtų vykti 2022 m. gruodžio mėn. 17, šeštadienį.

Lietuviškų tautinių šokių šventė Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“ skiriama šokių tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ 50-mečiui. Šventė vyks Beriso mieste, kuris oficialiai pripažintas imigrantų provincijos sostine. Šventėje iš viso ketino dalyvauti apie 500 šokėjų iš Lietuvos šokių kolektyvų, ansamblių iš visos Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV, Kanados.

Argentinos lietuvių bendruomenėje gražiai puoselėjamos lietuvių tautinių šokių tradicijos. Neužmirštama 2009 metais lietuvių draugijos „Nemunas“ šimtmečio proga Berise vykusi Pietų Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, į kurią susirinko beveik 1000 žiūrovų. Draugija „Nemunas“ buvo viena iš Argentinos lietuvių tautinių šokių šventės 1985 m. organizatorių, tada į šventę susirinko 3.000 žmonių. Tikimasi, kad ir būsimojii šventė “Ten, kur Nemunas banguoja”sulauks tokio pat susidomėjimo.