Argentinos lietuviai – už taiką ir pergalę Ukrainoje

ADVERTISEMENT

Argentinoje, Buenos Airesmieste, aikštėje prie Obelisko surengtas mitingas „Už taiką ir pergalę Ukrainoje”,skirtas palaikyti Ukrainos bendruomenę ir visą ukrainiečių tautą, kovojančią prieš Rusijos agresiją.

Renginyje dalyvavo įvairių lietuvių bendruomenių atstovai: LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos atstovas Pietų Amerikai ir radijo laidos „Lietuvos aidai” vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis, „Nemuno” draugijos pirmininkas Esteban Dulke, informacinio biuletenio „Argentinos lietuvių globėjo” direktorius Gustavo Miškinis, profesorius Martin Parselis ir Argentinos lietuvių bendruomenės (ALB ALOST) pirmininko pavaduotoja Laura Gomez Metrikis.

Mitingą organizavo Ukrainos ambasada Argentinoje kartu su Argentinos ukrainiečių bendruomenės atstovais. Argentinos lietuviai palaiko ukrainiečius ir jų bendruomenes, įsikūrusias įvairuose Argentinos miestuose šiuo sunkiu ukrainiečių tautai metu.