Argentinos lietuviai kviečia į šokių šventę Berisse

Advertisement

Berisso, Pasaulio uostas, jau laukia atvykstančių į sparčiai artėjančią Šokių šventę Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja”! Renginys vyks jau visai netrukus, po 16 dienų Argentinoje!

Norime pranešti kad yra galimybė būsimos Argentinos lietuvių šokių šventės vaizdais pasidalinti ir su jumis visais, kad Lietuvos žmonės bei užsienio lietuviai pamatytų šį didelį ir išskirtinį renginį.

Šventės filmavimą ir transliaciją vykdo Beriso miesto savivaldybės Spaudos Departamentas, bus filmuojama  įvairiomis kameromis  ir transliuojama per oficialų Spaudos YouTube kanalą.

Jeigu norėtumėte pasidalinti Šokių Šventės įrašu ir paskelbti per Jūsų kanalus, maloniai kviečiame – kreipkitės ir rašykite! 

Daugiau negu 400 šokėjų iš viso pasaulio – Argentinos, Urugvajaus, JAV, Švedijos, Kanados ir Lietuvos, kartu su kitų tautybių šokių kolektyvais  iš Beriso miesto dalyvaus Šokių šventėje Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja“, kad išsaugotų kultūrų įvairovę, išlaikytų lietuvišką tradiciją ir parodytų visam pasauliui Beriso daugiatautės kultūros mozaiką.  Vyks susitikimas su Buenos Aires provincijos vyriausybės Kultūros Institutu Šokių Šventės Argentinoje ruošos komiteto atstovai Alfredo Dulke ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis buvo priimti Buenos Airių provincijos vyriausybės Kultūros instituto direktorės Florencia Saintout kartu ir Beriso miesto savivaldybės valdžios sekretore Aldana Iovanovich. Posėdyje direktorė pabrėžė, jog palaiko lietuvių bendruomenės veiklą ir tapo Šokių Šventės rėmėja, taip  prisidėdama prie organizavimo reikalų.  

Šokių šventę Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja” jau anksčiau pripažino, išreiškė palaikymą ir paskelbė ,savivaldybės paveldu Beriso miesto savivaldybė, o Buenos Aires provincijos vyriausybė paskelbė šventę provincijos paveldu“ ir žrovincijos parlamento paveldu.

Pasidaliname su Jumis oficialiu mūsų  Šokių šventės pristatymu socialiniuose tinkluose:

YouTube:

 

Facebook: https://fb.watch/egaiwWdYUr/
Visi kartu, viena tauta!

Visa informacija apie šventę yra mūsų interneto puslapyje https://www.nemunasarg.com/evento.php

Laukiame visų  šių metų  gruodžio 17 d., šeštadienį, Beriso mieste ,,Imigrantų provincijos sostinėje“, Buenos Aires, Argentinoje.

Linkėjimai!

Argentinos lietuvių draugija ,,Nemunas“

Šokių šventės rengėjai susitinka Berisso miesto savivaldybėje