Dar galima aplankyti KLMA parodą

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių muziejus- archyvas (Mississauga, ON, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3) yra parengęs parodą, skirtą dviejų svarbiausių Kanados lietuvių bendruomenės institucijų sukaktims – Kanados lietuvių bendruomenės 70 mečiui ir Kanados lietuvių fondo 60-mečiui. Tai Kanados lietuvių bendruomenės istorija, kurią verta prisiminti.

Nors skelbtas parodos lankymo laikas jau pasibaigė lapkričio mėnesį, paroda dar yra muziejaus salone. Tie, kurie nespėjo aplankyti patys ar parodyti svečiams šią įdomią parodą, dar gali tai padaryti. Tereikia paskambinti į muziejų tel..905-361-0434 ir susitarti dėl parodos lankymo laiko muziejaus darbo valandomis. Daugiau informacijos www.lithuanianheritage.ca