Airijos lietuvė – Metų mokytoja išeivijoje

ADVERTISEMENT
Donata Simonaitienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) lituanistinio švietimo mokytojo metinę premiją šiemet skyrė Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ Airijoje vadovei ir lietuvių kalbos mokytojai Donatai Simonaitienei. Mokytoja Kavano lituanistinei mokyklai vadovauja 15 metų. Vyresnius vaikus ji taip pat moko lietuvių kalbos ir istorijos, aktyviai bendrauja su mokinių tėvais, konsultuoja dvikalbystės ir daugiakalbystės klausimais. Nuo 2016 m. ji nemažai prisidėjo prie lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo pagal Europoje nustatytus kalbų lygius (A1-C2). „Gintarėlis“ 2017–2018 m. buvo tapęs testavimo centru Airijos ir Šiaurės Airijos lituanistinėms mokykloms.

Simonaitienė talkina kitoms lituanistinėms mokykloms. Ji yra viena iš Lituanistinių mokyklų asociacijos steigėjų ir valdybos narė, viena aktyviausių Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos narių. Lituanistines mokyklas, taip pat ir besikuriančias, mokytoja konsultuoja lituanistinio švietimo turinio ir pasiekimų vertinimo klausimais, yra sukūrusi skaitmeninių mokymo priemonių. Lituanistinio švietimo mokytojo premija D. Simonaitienei bus įteikta Lietuvoje teikiant Lietuvos metų mokytojų premijas.