2016 metais bus remiami 43 užsienio lietuvių organizacijų projektai

ADVERTISEMENT

Užsienio reikalų ministerijoje birželio 2 dieną rengtame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių organizacijų 2016 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto, Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Kultūros ministerijų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 107 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 43 projektus 26 pasaulio šalyse. Bendra projektų finansavimui skirta suma – 56 350 eurų. Didžiausi šių metų bendruomenių projektai – Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų pirmininkų ir jaunimo sąjungų suvažiavimas, JAV lietuvių bendruomenės XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė, Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis „Draugystės tiltas 2016“.

„Labai džiaugiamės išaugusiu užsienio lietuvių organizacijų aktyvumu teikiant paraiškas. Tai aiškus signalas, kad „Globalios Lietuvos“ programa tampa vis labiau žinoma, į Užsienio reikalų ministeriją ir kitas šios programos institucijas paramos kreipiasi lietuviai iš viso pasaulio. Iš viso projektams įgyvendinti prašyta daugiau nei 300 000 eurų, gaila, tačiau mūsų realios finansinės galimybės padėti yra daug kuklesnės“, – sakė užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius.

Viceministras taip pat atkreipė dėmesį, kad kai kurios paraiškos, nors ir gerai paruoštos, tačiau pateiktos ne tai institucijai. „Matėme ne vieną projektą, kuriuo siekiama finansuoti savaitgalines mokyklėles, tačiau tai nėra URM kompetencija, tad atkreipėme Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį į tokius projektus ir paraginome mūsų partnerius rasti lėšų neformaliajam švietimui paremti“, – tvirtino M. Bekešius.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas organizuojamas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvius įsitraukti į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 13 valstybės institucijų ir įstaigų.

Pagal lietuve.lt