Volungė kviečia dalyvauti Lietuvos dainų šventėje

ADVERTISEMENT

Pirmyn į Lietuvos dainų Šventę „Kad giria žaliuotų”,

kuri vyks 2024 m. liepos 6d., Vilniuje: https://www.dainusvente.lt/
Norinčius dalyvauti Šimtmečio dainų šventėje kviečiame jungtis į Toronto “Volungės“ dainų šventės chorą! 

Repeticijos ir pasiruošimas šventei prasidės nuo š.m. spalio mėn. iki 2024-ųjų liepos mėn.

Norintys gauti  daugiau  informacijos prašome skambinti Daliai Viskontas 

 mob. 647-244-5055 arba rašykite: [email protected]

Prašome atsakyti NE VĖLIAU negu š.m. liepos 7 d .  

ADVERTISEMENT