Ukrainos pergalę nulems mūsų vienybė

Gegužės 7, šeštadienį, Europos vienybės dienos proga Toronto savivaldybės rūmuose Rotondos  galerijoje, atidaryta dokumentinės fotografijos paroda „United for Ukraine“.

Iš karto galima įspėti būsimus lankytojus – ši paroda ne pramogai ar maloniam laiko praleidimui, ji verčia susimąstyti ir kelia nerimą. Jaukioje Rotondos erdvėje išdėstytos nuotraukos nukelia toli nuo pavasarėjančios Kanados vaizdų. Apie Rusijos karo padarinius Ukrainoje, ukrainiečių kasdienybę pasakoja kelios dešimtys kadrų, kuriuos įamžino Ukrainos karo žurnalistai Sehiy Hudak, Mikhail Palinchak, Oleg Petrasiuk ir kiti. Nuotraukose brutali karo kasdienybė: sugriauti pastatai, sudaužyti ar sudeginti automobiliai, kariai, nešantys sužeistus ar žuvusius kovos draugus. Ukrainietė su savo globotiniu bėganti nuo grėsmingų sprogimų. Vaikinas, pabėgėlių minios sumaištyje sėdintis prie fortepijono, eilinis ukrainietis, bandantis gelbėti savo sugriautų namų turto likučius. Tarp visų nuotraukų išsiskiria viena – be veido nufotografuotas Rusijos kareivis, grėsminga užkariautojo mina stovintis ant Ukrainos žemės. Kanadiečiams, kurie savo žemėje tikrojo karo nematė, nors yra dalyvavę visuose pasauliniuose karuose, ši paroda turėtų būti daugiareikšmis liudijimas apie tai, ką šiuo metu patiria Ukrainos žmones, ir įspėjimas, kokia grėsmė yra iškilusi netolimoms  jos kaimynėms – Rytų Europos valstybėms, kurios visada buvo Rusijos agresijos taikiniu.

Aleksandra Cyczij Kanados ukrainiečių kongreso pirmininkė

Šias nuotraukas, nepaisydami pavojaus, padarė Ukrainos karo žurnalistai jau pačiomis pirmosiomis karo dienomis; po dviejų karo mėnesių karo veiksmų paveikslas dar baisesnis. Keletas Los Angeles žurnalisto Sergei Loiko nuotraukų atspindi ankstesnius 2014 metų Rusijos agresijos veiksmus Donbase. Tuomet ir buvo dabartinio karo pradžia, kurios niekas nenorėjo pastebėti… Kiekvieną dieną skelbiami pranešimai apie apšaudymo raketomis arba bombardavimo padarinius Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse. Be žuvusiųjų ukrainiečių, yra nemažai žurnalistų, kurių vienintelis ginklas buvo fotoaparatas. Jų darbas labai reikalingas, kad pasaulio visuomenė pamatytų, kas slepiasi po Rusijos įvardijimu „spec operacija“, apie ką nutyli Rusijos spauda. Kanados užsienio reikalų ministrė Melanie Joly primena kanadiečiams, kad Rusijos ambasada Kanadoje ir jos patikėtiniai bando piešti kitokį karo Ukrainoje vaizdą ir tikslus, ragina būti kritiškiems jų propagandai. Ši paroda paneigia bet kokius rusų diplomatų tvirtinimus.

Darius Skusevičius Lietuvos ambasadorius Kanadoje

Būtina telktis ir stabdyti Rusijos agresiją, nešančią tūkstančių žmonių žūtis ir destrukciją – su tokiu raginimu į susirinkusius parodos atidarymui žiūrovus ir čia dalyvaujančius diplomatus kreipėsi Marcus Kolga, Centrinės ir Rytų Europos valstybių Kanadoje tarybos pirmininkas, pabrėždamas, kad Kanadoje dar ne visi gerai supranta, kas vyksta Ukrainoje ir kokią grėsmę pasaulio taikiam Europos sambūviui kelia Rusijos veiksmai. Apie būtinybę telkti pasaulio demokratines bendruomenes ir vieningą pasipriešinimą šiems niekuo nepateisinamiems Rusijos veikmams kalbėjo parlamento narys John McKay. Lietuvos ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius priminė, kad pirmoji prieš trejus metus išrinkto Ukrainos prezidento Volodymiro Zelenskio išvyka buvo į Kanadą. Netoli Toronto vykusioje ekonomikos konferencijoje buvo svarstoma Ukrainos ekonomikos ir kovos su korupcija, kitos valstybės plėtros temos. Šiuo metu esant egzistencinei Ukrainos valstybės ir tautos išlikimo grėsmei, Ukraina ir jos prezidentas V.Zelenskis skaičiuoja ginkluotę, rūpinasi fiziniu žmonių saugumu. Todėl reikia visais įmanomais būdais, kartu ir pavieniui remti ukrainiečius, kovojančius už savo valstybės laisvę ir visos Europos saugumą. Kalbėjusieji Estijos ambasadorius Kanadoje Toomas Lukk, Andris Kesteris, Baltiečių federacijos Kanadoje vadovas, Lenkijos, Taiwano diplomatai, rusų žurnalistų atstovė bei Estijos VEMU vedėja Piret Noorhani ir kiti pabrėžė, kad būtina kuo plačiau skleisti ir dokumentuoti Rusijos karo veiksmus, kaupti visus įrodymus ir vieningai reikalauti teisingumo už karo nusikaltimus.

Parodos klausytojai

Ukrainos gen. konsulas Toronte Oleksandr Ševčenko ir Kanados ukrainiečių kongreso pirmininkė Aleksandra Czyczij padėkojo Baltijos valstybių vyriausybėms ir žmonėms už paramą gynybai ir humanitarinėms reikmėms. Estija, Lietuva, Latvija, Lenkija dosniai dalinasi ginkluote, rūpinasi Ukrainos pabėgėliais. Vien Lenkijoje glaudžiasi per 2,5 mln. dėl karo veiksmų netekusių namų ukrainiečių. Jiems čia suteikiama visokeriopa parama. Bet Ukrainos dar laukia nelengva kova su Rusijos kariuomene, ginant savo teritoriją ir nepriklausomybę, todėl svarbu visuotinė parama Ukrainos gynėjams. Ukrainos pergalę nulems demokratinio pasaulio vienybė.

Šią parodą surengė Centrinės ir Rytų Europos taryba Kanadoje, Estijos centrinė taryba kartu su tarptautiniu šiuolaikinės fotografijos Odesos festivaliu bei Estų muziejumi Toronte (VEMU),“ Cotton Factory“ (Hamilton, ON) ,OKAPI galerija (Estija), Kanados rusų žurnalistų sąjunga.

Paroda Toronto savivaldybės rūmuose veikia iki gegužės 14 d. vėliau ji bus perkelta į miesto bibliotekų, muziejų erdves.