„Tautiška giesmė“ Kanadoje

Kanados lietuviai paminėjo Karaliaus Mindaugo karūnavimo metines (Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną), jau tryliktąjį kartą giedodami Lietuvos himną kartu Lietuvos žmonėmis ir lietuviais visame pasaulyje. „Lietuva, Tėvyne mūsų” liepos 6-osios popietę skambėjo Toronto Prisikėlimo parapijos kieme, Pensininkų namuose „Vilniaus rūmai“, Wasaga Beach apylinkių lietuviai giedoti rinkosi Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo stovyklavietėje „Kretinga.“ Grupė tautiečių, Lietuvių Namų pakviesti, su Lietuvos ir Kanados vėliavomis susirinko Toronto Lietuvių parke. Ant lietuviško rankšluosčio laikoma duona priminė Tėvynę, jos darbą ir žemę mylinčius žmones.  Kaip ir kasmet, susirinkusieji prisijungė prie „Tautiškos giesmės“ giedotojų visame pasaulyje,vėlau vaišinosi lietuviška duona ir dalinosi risiminimais apie Tėvynę.

Video įrašas iš Lietuvių parko Toronte: