Svečiuose – Lietuvos ambasadorius

Birželio 6, praėjusį šeštadienį, Vankuverio lituanistinės mokyklėlės “Peledžiukų klybas “ vaikai ir jų tėvai susitiko su Vankuveryje savaitgalį besilankiusiu Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Kanadoje Dariumi Skusevičiumi.

Susitikimo pradžioje, pasveikinus ambasadorių, visi kartu sugiedojome Lietuvos himną.  Vaikai mūsų garbingam svečiui papasakojo, ko mokosi Mokyklėlėje ir atliko dainą „Nupiešiu Lietuvą”. Ambasadorius pagyrė vaikus už jų norą kalbėti lietuviškai, gilinti kalbos žinias drauge ir puoselėti lietuvybę bei įteikė visiems dovanėlės – šiaudinukų sodų rinkinius. Mokinukai susidomėję klausinėjo ambasadoriaus apie jo veiklą ir pomėgius laisvalaikiu bei uždavė kitus, juos dominančius klausimus. Vaikams persikėlus prie darbelių stalo,kur jie savo išmargintuose vazonėliuose sodino gėles mamoms, su svečiu pabendrauti gavo galimybę ir suaugusieji.

Vrubliauskaitė-Tryon

D.Skusevičiaus (su Vyčio vėliava) ir Vankuverio lituanistinės mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas” ntrs.