Sugrąžinti Lietuvai svarbūs dokumentai

ADVERTISEMENT

Šią savaitę Lietuvos ambasadoje Italijoje vykusiame renginyje Daina Lozoraitis, Lietuvos politiko diplomato Stasio Lozoraičio dukra, buvo apdovanota Archyvaro garbės ženklu, Renginyje dalyvavo ambasadorius istorikas dr. Vytautas Žalys ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys. Įteikdamas Archyvaro garbės ženklą D.Žižys pažymėjo, kad diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuonė istorikė D.Lozoraitis rūpinosi Romoje likusiais Lietuvai reikšmingais Lietuvos diplomatinės tarnybos bei Lozoraičių šeimos dokumentais, juos tvarkė.

Susirinkusiesiems kalbėjęs ambasadorius V.Žalys papasakojo apie perduodamų dokumentų reikšmę, jų paieškų peripetijas ir pasidžiaugė prasminga dovana Lietuvai. Kybartų aktai – 1940 metų prezidento Antano Smetonos pasirašyti dokumentai dėl valdžios perdavimo: Lietuvos ministru pirmininku skiriamas Stasys Lozoraitis ir jam pavedama pavaduoti prezidentą. Remiantis šiais dokumentais, buvo galima sudaryti egzilinę vyriausybę. Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos diplomato, buvusio ambasadoriaus prie Šv. Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos nario Kazio Lozoraičio ryšiai užsimezgė dar 2003 metais, jam pirmą kartą apsilankius archyve. 2006 metais Romoje K.Lozoraitis perdavė archyvui Lietuvos diplomatijos vadovo Stasio Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje rašytinius dokumentus, taip pat nuotraukas, vaizdajuostes. Vėliau Lozoraičių šeima archyvui perdavė kitus šeimos išsaugotus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tarp 2006–2008 metais perduotų dokumentų Kybartų aktų originalų nebuvo. Archyve saugomuose Lietuvos pasiuntinybių fonduose buvo tik patvirtinti Kybartų aktų nuorašai. Bandyta aiškintis, kur ir kaip galėjo dingti šie svarbūs Lietuvos valstybei dokumentai, keltos įvairios versijos, sakoma pranešime. Tik neseniai, susisiekus su diplomatų Lozoraičių dinastijos palikuone istorike D.Lozoraitis, paaiškėjo, kad Kybartų aktų originalai buvo saugomi Lozoraičių namuose Romoje. D.Lozoraitis dėka Kybartų aktai grįžta į Lietuvą. Tuo pačiu perduoti ir kiti svarbūs dokumentai, dienoraščiai, fotografijos ir kino medžiaga.

URM inf. ir ntrs.