Stovykla Neringa verčia naują puslapį

Neringos rakto perdavimas pandemijos laiku! Seselems atstovauja ses.Ignė, ses. Eugenija ir ses. Bernadeta. Jos sudaro seselių Šiaurės Amerikos tarybą. Neringos atstovas -  Camp Neringa, Inc. tarbybos pirmininkas Linas Orentas. 
ADVERTISEMENT

JAV, Neringos stovykloje, 50 iš pastarųjų 100 metų nuo Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolijos įsikūrimo seserys vykdė tarnystę jaunimui. Seserys 1969-aisiais metais perkėlė Immaculata stovyklą į Vermont‘ą ir įkūrė NERINGĄ. Per tiek metų jau nemažai kartų patyrė pastebimą įtaką asmens ugdymui katalikų tikėjimu ir lietuviškos kultūros vertybėmis paremtoje stovykloje.

Laikui bėgant ir pašaukimams mažėjant, Seserys apgalvotai ruošėsi ateičiai. Kadangi suvokė bendraminčių, turinčių tą pačią tautinę kilmę, stovyklavimo neįkainojamą naudą, joms rūpėjo užtikrinti Neringos misijos tęstinumą tada, kai jos pačios nebegalės dalyvauti tame. Jau ne vienerius metus vis daugiau ir daugiau atsakomybės už Neringą jos pavedė pasauliečiams, žinodamos, kad ilgainiui turės perleisti ir nuosavybę. Seserys labai norėjo, kad tai liktų lietuvių bendruomenės žinioje. 

Ir štai, “Neringa 100” vajus. Pavyzdžio neturintis sujudimas kai Seserys pritarė parduoti stovyklos nuosavybę pelno nesiekiančiai korporacijai Camp Neringa, Inc. (CNI), kuri labai sėkmingai vadovauja ir administruoja Neringą nuo 2015m. (taip, kaip iki tol tai vykdė Neringa Inc, įkurta 1996 m.)

Vajus pradėtas 2019 m. birželį,  švenčiant Neringos 50-mečio jubiliejų. Nors nuo įkainotos sumos Seserys padarė didžiulę nuolaidą, surinkti 1 milijoną dolerių nuosavybei įsigyti atrodė bauginantis dalykas. Tai nuostabus iššūkis, bet visi entuziastingai sutiko, jog tai įmanoma per trejus metus.

Pribloškė palaikymas! Kas savaitę į pašto dėžutę įplaukdavo aukos, didelės ir mažos, dažnai su komentarais, pasakojančiais prisiminimus apie stovyklą ar išreiškiant padėką seselėms ir linkėjimus ateičiai.  

Praėjo vos vieneri metai. Vajus pasiekė savo tikslą, dokumentai buvo paruošti ir šiais, 2020 metais, gruodžio 8 d., oficialiai pasirašyti, o tai be galo tinkama diena – per Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmę.

“Vajaus sėkmė paliudija seselių vizijos ir vertybių svarbą, Neringos misiją, kurią jos sukūrė“, sakė Dana Grajauskaitė, Misijos ir Plėtros vadovė. „Neringa turėjo tokią svarbią įtaką daugybei žmonių, šis vajus suteikė jiems progą tą išreikšti; ir tai mane sujaudino.“

Pats vajus ir nuostabi Neringos bendruomenės parama buvo tuo labiau įspūdinga, kadangi tuo pačiu metu tikrai ne viena Amerikos-Lietuvių institucija patiria sunkumus išsilaikyti. 

Pandemija privertė atidėti XVI Lietuvių Šokių šventę ir net pati Neringa turėjo atšaukti visas stovyklas. Tačiau pandemija taip pat atvėrė Neringai naujų galimybių virtualioje erdvėje – virtualiai buvo sukurta stovyklos dienos programa, vasaros šventė, net ir skaitmeninės eitynės.

Naujieji Camp Neringa savininkai toliau bendradarbiauja su Seselėmis ir siekia praplėsti galimybes apimti daugiau, nei vien jaunimo vasaros stovyklos. “Šios dosnios aukos mus pamalonina ir suteikia galimybę teigiamai atliepti ir netgi suteikti paguodos šiuo sunkiu metu“, sakė Linas Orentas, Camp Neringa tarybos pirmininkas.

“Seserys ir Neringa mums, kurie esame stovyklavę, yra tiek mums davę, kad šioji galimybė atsiliepti į bendruomenės lūkesčius ir dalintis už stovyklos ribų mus nepaprastai jaudina“, jis dar pridūrė.

Stovykla Neringa verčia naują puslapį. Vienas iš pirmųjų žingsnių yra apmąstyti vadovavimą, užtikrinti, kad uždaviniams vykdyti būtų reguliariai skiriamas laikas ir sugebėjimai vadovauti organizacijai. Taip užtikrinti Seselių misijos tęstinumą, įvertinant besikeičiančias galimybes virtualioje erdvėje, ir įvairiais būdais pasiūlyti praturtinančių programų suaugusiems. Taip pat Neringa nori pasinaudoti vajaus entuziazmu ir įkurti  „‚endowment‘ fondą padėti stovyklai save išlaikyti, kad ateities kartos taip pat galėtų čia semtis įkvėpimo. 

Sesuo Ignė, Šiaurės Amerikos vienuolijos skyriaus vardu, pareiškė: “Esame pilnos vilties, džiaugsmo ir entuziazmo, dirbdamos  su Neringos bendruomene. Mums ypač džiugu žengti šį istorinį žingsnį, kuris atliekamas su tokiu pasišventimu ir meilingu rūpesčiu.”

Darius Razgaitis
Camp Neringa, Inc. tarybos narys