Stiprinami Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo ryšiai

Advertisement
parama

Birželio 29 dieną Filadelfijoje (JAV, Pensilvanijos  valstija) Union League konferencijų centre susirinko Lietuvos, JAV ir Kanados verslininkai, į Šiaurės Amerikos – Lietuvos verslo forumą. Šiam renginiui į #TeamLithuania rinktinę susibūrė LR atstovybių JAV ir Kanadoje ekonomikos patarėjai, verslo asociacijų atstovai, JAV ir Kanados lietuvių profesionalų klubų vadovai ir nariai, Lietuvos ministerijų ir verslo skatinimo agentūrų įgaliotiniai, Global Lithuanian Leaders atstovai.

Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo forumą globoja LR prezidentas Gitanas Nausėda ir Pensilvanijos valstijos gubernatorius Tom Wolf

Tai jau III Šiaurės Amerikos – Lietuvos verslo forumas. Jį rengia jungtinė oficialių ir visuomeninių Lietuvos verslo atstovų ir vadovų grupė. Pirmasis verslo forumas įvyko 2019m, jame dalyvavo 50 dalyvių. Būtent šis renginys paskatino JAV steigti lietuvių profesionalų klubus, sudomino bendradarbiavimo, platesnės rinkos paieškų galimybėmis. Antrasis forumas dėl COVID-19 pandemijos įvyko po dvejų metų – 2021-aisiais, ir tik nuotoliniu būdu. Jame šiuolaikinio lietuvių verslo plėtros galimybes ZOOM platformoje svarstė gerokai gausesnis dalyvių skaičius – apie 300 verslininkų iš Niujorko, Čikagos, Los Angeles ir bei kitų vietų. Jame jau dalyvavo ir Kanados lietuvių verslo atstovai.

Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumo pranešėjai

Forumo programoje  daug oficialių atstovų pasisakymų, verslo aplinkos pristatymų, diskusijose pakviesti dalyvauti  verslo plėtros patirties abiem kryptim turintys investuojančių ir eksportuojančių įmonių vadovai, verslo ryšius skatinančių ir įmones jungiančių organizacijų atstovai. Atskirose Forumo sesijose bus aptariamos  Lietuvą ir pasaulį tiesiogine žodžio prasme maitinančios tradicinės ūkio šakos, kurioms atstovauja LitFood ir Žemės ūkio ministerija, nemažai dėmesio bus skiriama ir ateities idėjomis besidalijantiems startuoliams. Apie jų darniai augančią ekosistemą ir ambiciją kurti Lietuvoje vienaragių slėnį konkretiems pokalbiams pakvietė “Global Lithuanian Leaders” su Lietuvos verslo angelais LitBAN ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumo pranešėjai

Renginio moderator – Lina Dusevičienė, diasporos profesionalų tinklo „Global Lithuanian Leaders“ projektų koordinatorė. Po forumo planuojami ir individualūs susitikimai su Niujorko, Filadelfijos,Pensilvanijos valstijos  verslo atstovais. Šiaurės Amerikos- Lietuvos verslo forumas – pirmasis tokio pobūdžio renginys, kuriuo siekiama paskatinti Lietuvos, LR atstovybių, Šiaurės Amerikos ir Lietuvos verslo bendradarbiavimą. Renginyje tikimasi sulaukti apie 250 Lietuvos ir Šiaurės Amerikos politikos, verslo, tarptautinių verslo ryšių skatinimo organizacijų atstovų“, – sakė projekto koordinatorė ir Rūmų tarptautinių ryšių skyriaus vadovė, Audronė Masandukaitė.

Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumo pranešėjai

Įiame forume dalyvauja ir kitos Lietuvos verslo misijos JAV dalyviai. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Lietuvos verslo delegacijomis, paskutiniąją birželio savaitę  pagal projektų „Jungtinis eksportas“ ir „Jungtinis KKI eksportas“ planus lankosi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Aštuonios įmonės iš maisto ir gėrimų, kosmetikos ir statybos sektorių ir septynios įmonės iš kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektoriaus aplankė Niujorke  Lietuvos konsulatą, o vėliau atvyko į Filadelfiją, kur dalyvauja „Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forume “.

Šiemetinis,trečiasis, Šiaurės Amerikos lietuvių verslo forumas rengiamas Filadelfijoje, istoriniame Pensilvanijos valstijos mieste. Šiame mieste birželio 30 – liepos 3 dienomis vyks ir Šiaurės Amerikos lietuvių XVI tautinių šokių šventė. Tad po dalykinių pokalbių atvykusiems bus puiki proga pabendrauti su šventės dalyviais ir svečiais, prisiminti lietuvių liaudies meno ir amatų tradicijas,paminėti JAV Nepriklausomybės dieną.

Iš Filadelfijos (Pensilvanija, JAV) praneša RASA KURIENĖ:

Birželio 29-osios rytą  Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumas Filadelfijoje prasidėjo Lietuvos ir šiaurės Amerikos diplomatų ir politikų sveikinimais. Buvo išklausyti pirmieji pranešimai apie Lietuvos verslo pasiekimus ir galimybes, perspektyvas.

Šios svarbaus verslo forumo rengėjai: Lietuvos ambasados JAV ir Kanadoje, Lietuvos žemės ūkio ministerijos bei ekonomikos ir inovacijų ministerjjos, Lietuvos konsulatai Pensilvanijoje, Niujorke, Čikagoje ir Los Angeles, JAV baltiečių Prekybos rūmai, JAV lietuvių profesionalų sąjungos Niujorke, Čikagoje, Los Angeles, San Francisco ir Kanadoje.

Taip pat forumo rėmėų sąraše JAV lietuvių organizacijos, Lietuvos ir JAV verslo įstaigos, Kazickų šeimos fondas ir kt. 

Forumo atidarymo iškilmėje: David Briel (Deputy Secretary, International Business Development · Pennsylvania Department of Community & Economic Development), Darius Skusevičius (Lietuvos Respublikos Ambsadorius Kanadoje) Audra Plepytė (Lietuvos Respublikos Ambasadorė JAVėse), Robert S. Gilchrist (JAV Ambasadorius Lietuvoje), Kęstutis Navickas (Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministras), Krista Bard (Lietuvos Respublikos Garbės Generalinė Konsulė Filadelfijoje). Lietuvos ekonomikos pasiekimai ir galimybės
Forumo pranešėjai

R.Kurienės ntrs.