Spalio 7-ąją sukanka 30 metų, kai Lietuva yra UNESCO narė

UNESCO, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), yra specializuota agentūra, įkurta Jungtinių Tautų Organizacijos 1945 metais, siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp skirtingų šalių švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse.

UNESCO organizacijos būstinė Paryžiuje
Nuo š.m. rugsėjo mėn. ambasadorė Jolanta Balčiūnienė yra Lietuvos nuolatinė atstovė prie Jungtinių Tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO)

Lietuva, tik atkūrusi nepriklausomą valstybę, 1991m. spalio 7 d. tapo jos nare, norėdama pasauliui pristatyti savo kultūrinį paveldą, perimti geriausias jo apsaugos tradicijas. Lietuva turi 4 pasaulio paveldu pripžįstamus obejektus, siekia pripažinimo penktajam, taip pat siekdama didesnės įtakos ir galimybių ketina aktyviau dalyvauti šios pasaulinės įtakingos organizacijos veikloje. Apie Lietuvos veiklos kryptis šioje pasaulinėje kultūros, paveldo ir švietimo oraganizacijoje pasakoja vaizdo įrašas: