Gegužės m. įvyko pirmoji mokslinė konferencija „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija”

ADVERTISEMENT

Lietuvos sporto universitete (LSU) penktadienį, gegužės 20, įvyko pirmoji mokslinė konferencija Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija, kurią, padedant ŠALFASS, surengė Pasaulio lietuvių sporto asociacija, LSU ir Lietuvos olimpinė akademija.

„Šis kilnus renginys skirtas žmonėms, kūrusiems Lietuvos sportą ne tik gimtojoje šalyje, bet ir išeivijoje. Didžiuodamiesi Lietuvos sportininkų pasirodymu olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, nepagrįstai dažnai pamirštame lietuvių sporto organizacijas ir iškilius sportininkus išeivijoje. Tai jie, gyvendami ne Lietuvoje, stengėsi išlaikyti lietuvybę per sportą!” – teigė Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas doc. dr. Artūras Poviliūnas.

sporto konf.Kaune Kalbetojas
Konferencijoje kalba ŠALFASS vadovas L. Misevičius

Konferencijoje dalyvavo būrys garbių svečių: prezidentas Valdas Adamkus, prof. habil. dr. Vytautas Landsbergis, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkas Laurynas R. Misevičius (JAV), Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys Gediminas Karoblis (Norvegija), Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius ir kiti.

„Sportas buvo galinga, vienijanti, auklėjanti ir išeivijos jaunimo lietuvybę išlaikanti jėga. Didžiuojuosi, kad man teko nuo pradžių dalyvauti lietuviškos sporto organizacijos veikloje“, – gyvenimo išeivijoje prisiminimais dalijosi prezidentas V. Adamkus.

Dr. A. Poviliūnas, apžvelgdamas pasaulio lietuvių sporto judėjimą nuo pirmosios tautinės olimpiados iki šių dienų, pabrėžė būtinybę aktyviau vienyti pasaulyje pasklidusias sporto organizacijas ir kas ketverius metus Pasaulio lietuvių sporto žaidynes rengti Lietuvoje. 2017 m. X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks Kaune. Jose tikimasi sulaukti apie 3,000 sportininkų iš viso pasaulio. ŠALFASS pirmininkas Laurynas R. Misevičius pasidžiaugė, kad 2017 m. vasarą jubiliejinės PLSŽ rengiamos jo gimtajame mieste ir konferencijos dalyvius užtikrino, jog X tokia viso pasaulio lietuvių sporto šventė bus geriausia istorijoje. Iš toliausiai atvykusio konferencijos dalyvio pranešimas apie didžiausios išeivijos sportininkų-mėgėjų sąjungos istoriją, dabartį bei ateities perspektyvas sudomino daugelį renginio dalyvių, o L.R. Misevičius taip pat papasakojo apie glaudžius ŠALFASS ryšius su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis JAV bei Kanadoje, Š. Amerikos lietuvių bendruomene, Sporto muziejumi Kaune bei Lituanistikos tyrimo ir studijų centru Čikagoje, kuris neseniai parengė išskirtinę parodą Sportas JAV lietuvių gyvenime. Šis Centras retomis archyvinėmis nuotraukomis ir kita organizacijos fonduose sukaupta išeivijos sporto istoriją liudijančia medžiaga prisidėjo prie Lauryno pranešimo konferencijoje LSU.

Pats L.R. Misevičius kartu su dar keliais I mokslinės konferencijos Pasaulio lietuvių sporto istorija bei ateities vizija organizatoriais mero Visvaldo Matijošaičio buvo apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu.

Sporto konfe.rencija Garbes svečiai
Konferencijos dalyvių tarpe prezidentas V. Adamkus ir Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras V. Landsbergis

„Būtų gerai, kad tautinė olimpiada vyktų kasdien. Ir nebūtinai S. Dariaus ir S. Girėno stadione, o visų lietuvių mintyse ir lietuviškų sporto klubų veikloje. Pasaulio lietuvių sporto organizacijos galėtų bendrauti dažniau, kad padėtų ne Lietuvoje gyvenančiam jaunimui nenutolti nuo tėvynės“, – įsitikinęs profesorius V. Landsbergis.

Konferencijoje buvo aptarti Lietuvos ir lietuvių išeivių ryšiai per sportą, lietuvių sporto Vokietijoje ir Šiaurės Amerikoje ištakos, istorija bei dabartis, apžvelgtas Lietuvos kultūrizmo kelias, išeivijos lietuvių sportininkų indėlis į Lietuvos krepšinio raidą.

Konferencijos metu prezidentui V. Adamkui ir profesoriui V. Landsbergiui už aktyvią, nuoširdžią, nenuilstamą veiklą pasaulio lietuvių sporto bendruomenėje, visišką atsidavimą, meilę ir pagarbą savo tautiečiams bei tėvynei Lietuvai suteikti Pasaulio lietuvių sporto asociacijos Garbės nario vardai.