Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese aptarti ateities darbai 

Birželio 19-27 d.d. įvyko XVI-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas “Ateitį kuria tradicija”, kurį organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) ir Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga (LLJS). Pirmą kartą visoje PLJS ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų, kurie vyksta nuo 1966 m., istorijoje Kongresas vyko virtualiai, pasitelkiant nuotolinio darbo ir balsavimo priemones. 

Kongrese dalyvavo 98 ietuvių  jaunimo sąjungų ir jaunimo bendruomenių atstovai iš 18 šalių – Argentinos, Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Čilės, Danijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, Urugvajaus ir Venesuelos. Delegatams sveikinimus siuntė PLJS partneriai ir rėmėjai, buvę PLJS valdybų nariai, Kongrese svečiavosi ir išeivijos rašytojas Antanas Šileika.

Šių metų Kongreso sostinės Punske, Lenkijoje, planus pakoregavo pasaulinės aplinkybės. Drąsi ir šiuolaikiška Kongreso ruošos komanda priėmė šį iššūkį ir tradiciškai Kongreso programą sudarė ne tik Studijų dienos, bet ir kultūrinė dalis – gyvai transliuojama iš Punsko. Paskaitos apie tradicinių juostų raštus bei sodų pynimo dirbtuvės trumpam atitraukė jaunimą nuo balsavimų ir diskusijų ir atskleidė dar nepažintą Punsko prieskonį. Vertindami užsienyje gyvenančio jaunimo potencialą, tautinės atminties išlaikymo svarbą bei išaugusį aktyvumą virtualioje erdvėje, šių metų Kongreso šūkiu ruošos komanda parinko “Ateitį kuria tradicija” ir sukūrė modernų, tačiau tautinių motyvų pripildytą renginio identitetą. Būtent tradicijų išlaikymas svetur leidžia nepamiršti, iš kur ir kas esi, o Punsko krašte lietuviškos tradicijos vis dar gyvos. 

Kongreso metu aptarti užsienio lietuviams aktualūs internetinio balsavimo, Lietuvos pilietybės išsaugojimo, gavimo bei atkūrimo, ryšių su Lietuva palaikymo klausimai. Susirinkę užsienio lietuviai pasisakė už aktyvesnį bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis, kuriant geresnes sąlygas užsienio lietuviams puoselėti lietuvišką kultūrą ir kalbą, gerinti požiūrį į išeivius Lietuvoje, plėtoti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ryšius.

XVI Kongreso pirmininkė Skaistė Aleksandravičiūtė Kongresą vertina teigiamai: 

“Praėjusią savaitę PLJS parodė, jog pasaulio lietuvių kongresai ir suvažiavimai gali vykti per nuotolį taip pat sėkmingai, kaip ir susitikus gyvai. Tikiuosi, kad tai taps pavyzdžiu ir kitoms diasporos organizacijoms, o pamokos, išmoktos organizuojant demokratinį sprendimų priėmimo procesą pasitelkiant virtualaus darbo įrankius, pravers ir ateities Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose. PLJS prioritetu šiandien išlieka pilietybės išlaikymo ir įgijimo klausimai, jaunimo pilietiškumo skatinimas, lietuvybės puoselėjimas sklaida. Džiaugiuosi, kad XVI-asis Kongresas ne tik nubrėžė PLJS veiklos gaires ateinantiems metams, tačiau ir priėmė principinę poziciją dėl lygių teisių užtikrinimo LGBT+ asmenims Lietuvoje bei dėl paramos baltarusių tautai.”  

Paskutinę Kongreso dieną delegatai išrinko naująją PLJS valdybą, kurią sudaro pirmininkas Rimvydas Rubavičius (Jungtinė Karalystė), sekretorė Eglė Butkevičiūtė (Jungtinė Karalystė), iždininkas Stanislovas Orentas (JAV), Tomas Valkauskas (Baltarusija), Ingrida Voznelytė (Lenkija), Marta Matuzonytė (Kanada) ir Austėja Stanevičiūtė (JAV). Valdyba iš įvairių šalių susijungė tęsti organizacijos darbus ir vesti PLJS į priekį. Naujasis PLJS pirmininkas – Rimvydas Rubavičius teigia, kad PLJS buvo ir bus svarbus pasaulio lietuvių jaunimą vienijantis balsas:

“Kitais metais PLJS švęs savo veiklos 50 metų jubiliejų. Per šį laikotarpį sąjunga aktyviai prisidėjo prie lietuviškos kultūros ir istorijos puoselėjimo užsienyje buriant naujas ir puoselėjant jau egzistuojančias pasaulio kraštų lietuvių jaunimo bendruomenes. Naujajai valdybai, tiesioginis prisidėjimas prie PLJS yra tiek didelė garbė, tiek atsakomybė prieš visą pasaulio lietuvių jaunimą, vedant organizacija į sekantį veiklos dešimtmetį” 

XVI Pasaulio lietuvių jaunimo Kongrese priimtos rezoliucijos dėl LGBT+ ir paramos baltarusių tautai

Birželio 27 d., sekmadienį, Kongresas priėmė dvi rezoliucijas, išreiškiančias oficialią Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos poziciją. PLJS rezoliucija dėl lygių teisių užtikrinimo LGBT+ asmenims Lietuvoje šiandien išsiųsta Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, LR Vyriausybei ir LR Seimo pirmininkei. PLJS rezoliucija dėl palaikymo baltarusių tautai, skirta tarptautinei pilietinei bendruomenei, siunčiama tarptautinėms institucijoms, atsakingoms už žiniasklaidos laisvę, visuotines žmogaus teises ir demokratinės visuomenės ateitį.

BIrželio 28, pirmadienį, 22:45 Lietuvos laiku, PLJS rezoliucija dėl palaikymo baltarusių tautai, adresuotai tarptautinei pilietinei visuomenei, buvo įteikta JAV senatoriui Robert Jones Portman, neseniai viešėjusiam Lietuvoje, kur jis buvo susitikęs su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu ir Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.

PLJS rezoliucija dėl palaikymo baltarusių tautai (lietuvių kalba):
https://drive.google.com/file/d/1UMBTKyXnnMgidhb5kH3scUpo2X1ZKNQb/view?usp=sharing

PLJS rezoliucija dėl palaikymo baltarusių tautai (anglų kalba):
https://drive.google.com/file/d/1GWGepWKluqyHQ9ez8uvkg4tyKMZaN-Wk/view?usp=sharing

PLJS rezoliucija dėl lygių teisių užtikrinimo LGBT+ asmenims Lietuvoje:
https://drive.google.com/file/d/1AL2QVXohaxRHq9Z_iZLwUpjnid3HvPUv/view?usp=sharing 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (PLJS) yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – burti pasaulio lietuvių jaunimą, palaikyti pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų tinklą ir atstovauti jų interesams. PLJS įkurta 1972 m. II-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu per Studijų dienas Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija daugiau nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje.