Parama lituanistiniam švietimui

Devyniasdešimt neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų užsienyje pasieks valstybės lėšos vaikų ir suaugusiųjų ugdymui. Valstybės paramą gaus 32 lituanistinio švietimo įstaigos Didžiojoje Britanijoje, 15 JAV, 8 Norvegijoje, 6 Ispanijoje , 4 – Airijoje ir Vokietijoje, 3 Švedijoje, 2 Australijoje, taip pat Argentinos Kordobos mokykla, Armėnijos Jerevano mokykla, Čilės lituanistinė mokykla, Graikijos, Sakartvelo, Islandijos, Singapūro, Taivano, Turkijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Kazachstano Karagandos, Liuksemburgo, Urugvajaus lituanistinės mokyklos. Užsienyje veikiančios neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklos, vykdančios lituanistinio švietimo programas, Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis remiamos nuo 2023 metų. Kasmet vienam vaikui apskaičiuojamas bazinis lituanistinio švietimo lėšų dydis.

Lėšas gali gauti tos lituanistinio švietimo įstaigos, kurios registruotos Lietuvos švietimo ir mokslo institucijų registre, o jų mokiniai – Mokinių registre, ir jų vykdomos programos atitinka bendruosius lituanistinio švietimo programų kriterijus. Lėšos lituanistinio švietimo įstaigai pervedamos einamiesiems kalendoriniams metams, lituanistinio švietimo įstaigai ir ministerijai pasirašius lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutartį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) lituanistinėms mokykloms šiemet skyrė beveik 1,7 mln. eurų. Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenimis, užsienyje veikia 238 neformalios lituanistinės mokyklos, kuriose mokosi apie 9 tūkst. užsienio lietuvių vaikų, dirba per 1 000 mokytojų.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija jau dešimtą kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą.

Nuo 2016 metų apdovanojimai skiriami už reikšmingus lietuviškos terminijos kūrimo darbus, mokslo kalbos puoselėjimą ir visuomenės kalbinį švietimą. Skulptūrėle „Sraigė“ šiemet apdovanojami:

Gamtos tyrimų centro mokslininkas dr. Valerijus Rašomavičius; Lietuvių kalbos draugijos Kuršėnų skyriaus pirmininkė Vida Ragauskienė; lituanistinės mokyklos Barselonoje steigėja ir vadovė Solveiga Stankevičiūtė; Kauno technologijos universiteto leidyklos „Technologija“ redaktorė Eglė Dumskytė

Solveigai Stankevičiūtei – už lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą Ispanijoje ir lituanistinę veiklą; Solveiga Stankevičiūtė– lituanistinės mokyklos Barselonoje steigėja ir vadovė, lietuvių kalbos mokytoja, Ispanijos švietimo tarybos pirmininkė, renginių rengėja ir aktyvi įvairių lituanistinio švietimo projektų partnerė.

Ji yra aktyvi vadovė bei mokytoja, skatina mokytojus ir vaikus dalyvauti įvairiose veiklose, projektuose, rengia daug lietuviškų renginių ne tik mokyklos, bet ir platesnei lietuvių bendruomenei.

Jos, kaip mokyklos vadovės, rengiamose Kalėdų šventėse kasmet dalyvauja apie 100–150 žmonių. 2022 metais Solveiga Stankevičiūtė išrinkta Ispanijos švietimo tarybos pirmininke.

Ji rūpinasi visomis Ispanijoje veikiančiomis lituanistinėmis mokyklomis: aktyviai bendradarbiauja su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, rengia renginius, skirtus lituanistinių mokyklų mokytojams ir vadovams, rašo projektus, skirtus lituanistiniam švietimui gerinti ir plėsti.