Nauja darbų programa išeivijai 

ADVERTISEMENT

Gruodžio 7 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministerija organizavo tarpinstitucinės Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupės posėdį, kuriame buvo suderintas naujos Lietuvos diasporos politikos strategijos „Globali Lietuva“ 2022-2030 metams projektas.

Darbo grupės pirmininkas užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas pabrėžė, kad pagrindinis strategijos „Globali Lietuva“ tikslas – sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą bei partnerystę, siekiant skatinti tautinės tapatybės ir lietuvybės užsienyje išsaugojimą ir puoselėjimą, sudaryti sąlygas aktyvesniam diasporos dalyvavimui kuriant gerovę ir saugumą Lietuvoje bei grįžimui į Lietuvą.

Po išsamių diskusijų, kurių metu daugiausia dėmesio skirta lituanistinio švietimo plėtrai, diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą ir gerovės joje kūrimą skatinimui, geresnei komunikacijai tarp valstybės ir diasporos ir „sugrįžtančios Lietuvos“ idėjos įgyvendinimui, darbo grupės nariai pritarė Lietuvos diasporos politikos strategijos „Globali Lietuva“ 2022-2030 metams projektui. Šis ateities darbų planas vėliau  bus pristatytas Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisijai, kuriai vadovauja ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Tarpinstitucinę Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupę sudaro Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių ir diasporos organizacijų atstovai. Jos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis ir teikti siūlymus Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo klausimais.

Lietuvos URM inf. ir ntr.