Mūsų ateities darbai ir planai

ADVERTISEMENT

Akimirkos iš KLJS 46-ojo suvažiavimo

2021m. rugsėjo 18d. įvyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) 46-asis suvažiavimas. Nors buvo planuota dalį programos rengti Vasagoje, Kretingos stovykloje, dėl sparčiai augančių COVID-19 atvejų skaičiaus Ontarijo provincijoje, KLJS valdyba nutarė perkelti suvažiavimą į virtualią erdvę per „Zoom“. Nepaisant to, KLJS sulaukė nemažai sveikinimų iš įvairių lietuviškų įstaigų bei lietuvių jaunimo sąjungų: Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje Dariaus Skusevičiaus, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS), Kanados lietuvių bendruomenės (KLB – Toronto apylinkė), JAV Llietuvių jaunimo sąjungos ir Australijos lietuvių jaunimo sąjungos (ALJS).

Likusioms kelioms dienoms iki suvažiavimo, KLJS valdyba surengė „Visos Kanados Daiktų Medžioklę“, kuri įvyko virtualiai per „Slack“ platformą. Žaidimas buvo paprastas: kasdien buvo du nauji iššūkiai – pirmas lengvesnis, o antras sunkesnis. Sunkesnė užduotis buvo verta daugiau taškų; ir, aišku kas surinko daugiausiai taškų, laimėjo prizą – KLJS lipdukus! Žaidimo metu, dalyviai atsiuntė nuotraukų lietuviško maisto, vaizdo įrašus tariant „nebeprisikiškiakopūsteliaujantiesiems“ – ilgiausią lietuvišką žodį, ir jų mėgstamiausio gėrimo. Beje, didžiausi sveikinimai Gabrielei Zitikytei iš Otavos – daiktų medžioklės nugalėtoja!

KLJS 46-ojo suvažiavimo dalyviai

Suvažiavime dalyvavo 32 jaunimo atstovai, jų tarpe buvo PLJS pirmininkas Rimvydas Rubavičius, sekretorė Eglė Butkevičiūtė, ir KLB (Toronto apylinkės) valdybos narė Skaidra Puodžiūnaitė. Pirmąkart jaunimas naudojo „Slack“ platformą balsuoti už nutarimus ir už kandidatus į KLJS valdybą. Tarp nutarimų buvo nuspręsta, kad KLJS per socialinius tinklus kurs iššūkius nariams iš visos Kanados, pasidalinant jų vietinėmis veiklomis ir tuo pačiu dalijantis žiniomis apie Lietuvos kultūrą, svarbias datas ir šiuolaikinius įvykius. Šių metų birželio mėnesį vykusio XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu buvo numatyta, kad sekantis Kongresas vyks Kanadoje ir/arba JAV 2024m. vasarą. Todėl KLJS netrukus svarstys apie XVII-ojo PLJ Kongreso organizavimą su JAV LJS, PLJS, ir KLJS nariais.

Dovilės Motuzaitės pranešimas

Suvažiavimo metu dalyviai išklausėi pranešėjos Dovilės Motuzaitės įkvepiantį bei įdomų pristatymą. Dovilė yra gyvenusi 5 šalyse, ir šiuo metu yra Lietuvos ambasados Kanadoje administratorė. Taip pat ji yra technologijų ir startuolių ekosistemos entuziastė. Dovilė papasakojo apie savo gyvenimą Lietuvoje, dalyvavimą Kanados lietuvių bendruomenėje, profesinį darbą, ir pasidalino mintimis apie diasporos lietuvių jaunimo bendruomenių ateitį.

Na, o svarbiausia susirinkimo dalis – valdybos rinkimai. Suvažiavimo dalyviai išrinko naują 2021-2022m. KLJS valdybą: pirmininkė Lina Samonytė, vicepirmininkė Monika Satkauskaitė, iždininkas Lukas Janowicz, sekretorė Austėja Galinytė, socialinių tinklų koordinatorė Gabrielė Zitikytė; valdybos narės: Nida Nausėdaitė, Emilia Degutytė ir Julia Degutytė.
Laukia darbingi ir įdomūs metai,. Palinkėkimė sėkmės naujai KLJS valdybai tęsiant bei perduodant užsidegimą lietuvybės išlaikymui jaunesnėms kartoms!

Lina Samonytė ir Monika Satkauskaitė,
KLJS valdybos narės