Mirties pranešimas

Candle and white Chrysanthemum flower
ADVERTISEMENT

Joana Kirkilionienė (Kilikauskytė), sulaukusi 95-erių metų, ramiai mirė Brantford General ligoninėje 2022 m. rugsėjo 9 d. A.a. Joana buvo mylima anksčiau mirusio Algirdo žmona, mylinti Tomo ir Juros (Petras) motina, mylima Patriko močiutė. Šeimos prašymu velionės palaikai buvo kremuoti, Joanos gyvenimo paminėjimas vyks vėliau. Sutvarkymas patikėtas Hill & Robinson Funeral Home & Cremation Centre, (30 Nelson Street, 519-752-2543.). Aukas a.a. Joanos atminimui prašome skirti Canadian Heart and Stroke Foundation ar pasirinktai labdarai. Aukas ir užuojautas  šeimai ir artimiesiems galima perduoti internete adresu www.hillandrobinson.com.