Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Pamoka Kanados lietuvių muziejuje-archyve

Paskutinį lapkričio mėn. šeštadienį Toronto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai buvo labai maloniai sutikti Kanados lietuvių muziejuje-archyve, kuris įsikūręs Mississaugoje, Anapilio sodyboje. Moksleiviams muziejaus-archyvo vedėja Danguolė Juozapavičiūtė papasakojo apie fotografijos istoriją, parodė vaikų net ir nežinotą nuotraukų saugojimo būdą – skaidres, parodė, kaip buvo naudotasi prietaisu joms rodyti ir papasakojo apie fotografijų parodą. Kiekvienas mokinys pasirinko jam labiausiai patikusias nuotraukas ir sukūrė istorijų, kurias užrašė ir skaitė. Buvo ir tai pačiai nuotraukai sukurtų skirtingų istorijų. Mokykla labai dėkinga muziejui ir jo vadovei už įdomią parodą ir priimtus mokinių darbus.


Kviečiame visus gruodžio 16, šeštadienį, 10 v.r. į Maironio mokyklos Kalėdų Eglutę Prisikėlimo parapijos salėje. Šventėje žada dalyvauti ir Kalėdų senelis, vyks loterija, galėsite  pasivaišinti kava. Lauksime jūsų šventėje!

Gruodžio 23 d. ir 30 d. nebus pamokų – Kalėdų atostogos. Linksmų Šv.
Kalėdų visiems!

Živilė