ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių bendruomenės valdyba sveikina mokytojus, jų pagalbininkus, moksleivius ir jų tėvelius su prasidėjusiais 2023-2024 mokslo metais! Džiaugiamės, kad į lietuviškų mokyklų pamokas sugrįžo moksleiviai.

Mieli tėveliai, jeigu dar nespėjote užregistruoti savo vaikų į lietuvišką mokyklą, dar galite tai padaryti šiais el. pašto adresais:

Toronto, ON ([email protected])

Hamilton, ON ([email protected])

Calgary, AB ([email protected])

Vancouver, BC ([email protected])

Pradedant naujuosius lituanistinio mokymo metus, Kanados lietuvių bendruomenės valdybos švietimo komisija surengė Kanados lituanistinių mokyklų vadovų pasitarimą. Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų vedėja Brigita Ručinskienė papasakojo apie dalyvavimą Lietuvos literatūros ir etnografijos kursuose Vilniuje šią vasarą, taip pat įspūdžius iš pirmosios Lituanistinės mokyklos dienos minėjimo Lietuvos Prezidentūroje.  Pasaulio lietuvių bendruomenės iniciatyvą rugpjūčio 10-oji paskelbta Lituanistinės mokyklos diena. Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimas 2012 m. rugpjūčio 10 d. priėmė rezoliuciją, kurioje paskelbė, kad užsienio lietuvių lituanistinis švietimas yra prioritetinė Lietuvos valstybės ryšių su užsienio lietuviais sritis. Lituanistinio švietimo globėja Diana Nausėdienė įteikė prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) penkių knygų rinkinius renginyje dalyvavusiems lituanistinių mokyklų atstovams iš 21 šalies: Airijos, Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Singapūro, Švedijos, Taivano, Turkijos, Vokietijos.

Lituanistinės mokyklos dienos minėjimas Prezidentūroje

Kanados lituanistinio mokymo organizatorių pasitarime Hamiltono,Ontario, Vyskupo Motiejaus Valančiaus lituanistinės mokyklos vedėja Vaida Matuzonienė  pasidalijo patirtimi ir pasiūlymais, kaip įvairiais būdais skatinti  norą mokytis lietuvių kalbos. Kalgario(Albertos provincijaj) Vytauto Didžiojo mokyklos vedėja Aida Labanauskienė kalbėjo apie glaudžius  mokyklos ryšius su  vietos lietuvių bendruomene. Vankuverio (Br.Kolumbija), lituanistinės mokyklėlės “ Pelėdžiukų klubas” vedėja Rūta Vrubliauskaitė pabrėžė, kaip svarbu sieti lietuviškų švenčių minėjimus ir lietuvių kalbos mokymąsi.,kalbėjimo įgūdžius. Šis pasitarimas ir dalijimasis patirtimi parodė, kokia stipri dvasia ir meilė savo darbui jungia šiuos lituanistinio mokymo entuziastus. Visos vedėjos vadovauja beveik dvidešimt metų – padėkokime joms už jų pasiaukojimą, remkime lituanistinio švietimo veiklą Kanadoje!

Jeigu kokių klausimų Kanados švietimo reikalais, rašykite  [email protected].

                                                                                                            OS

ADVERTISEMENT