Lituanistiniai vasaros kursai Lietuvoje

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria valstybines stipendijas lituanistinėms studijoms ir mokytojams, dirbantiemss užsienyje, kviečia teikti paraiškas. Valstybės stipendijos gali būti skiriamos mokytojams, dirbantiems su ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikais, taip pat su suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje. Per studijas mokytojai turės galimybę pagilinti lietuvių kalbos žinias, tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos įgūdžius, įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan. Numatoma studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų.

Paraiškas mokytojai gali teikti tiesiogiai studijas organizuojančioms aukštojo mokslo institucijoms: Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui ir Klaipėdos universitetui. Vilniaus universitetas paraiškas priima iki balandžio 6 d., Klaipėdos universitetas iki balandžio 6 d., o Vytauto Didžiojo universitetas iki balandžio 12 d.

Paraišką galima siųsti tik vienam universitetui. Jas priima studijas organizuojantys universitetai, dėl reikalavimų kandidatams ir reikalingų dokumentų patariama konsultuotis aukštosiose mokyklose.

Užsienio aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, tyrėjai, taip pat aktyvūs užsienio lietuvių bendruomenių nariai, lietuvių kilmės užsieniečiai iš visų užsienio šalių taip pat gali pasinaudoti galimybe pagilinti lietuvių kalbos žinias. Jie kviečiami į mėnesio lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus Lietuvos aukštosiose mokyklose. Kursus taip pat remia Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

Registruotis: bsu.vdu.lt