Lietuvos prezidentas lankosi Australijoje

ADVERTISEMENT

Šią savaitę vykstančio vizito Australijoje metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda susitikime su Australijos ministru pirmininku Anthony Albanese aptarė dvišalį bendradarbiavimą, ekonominių ir akademinių ryšių stiprinimą, saugumo ir gynybos klausimus. Lietuvos vadovas taip pat  buvo susitikęs su antros pagal dydį Viktorijos valstijos gubernatore Margaret Gardner, lankėsi Karališkajame Melburno technologijų institute. Melburne prezidentas spalio 18, trečiadienį, atidarė Lietuvos ir Australijos verslo ir mokslo forumą. Prezidentas išreiškė lūkestį, kad verslo ir mokslo forumas duos postūmį Lietuvos ir Viktorijos valstijos partnerystės plėtrai ir paskatins aktyvų bendradarbiavimą, vedantį link naujų mokslinių idėjų ir inovacijų. RMIT vykusi sesija – dalis pirmą kartą vykstančio Viktorijos valstijos ir Lietuvos verslo ir mokslo forumo. Sesijos tikslas – skatinti Lietuvos ir Australijos aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą, užmegzti naujus ryšius, dalintis bendrų projektų įgyvendinimo patirtimi. 1887 m. įkurtame RMIT studijuoja daugiau kaip 97 tūkst. studentų, universitetas QS pasaulio universitetų reitinge užima 140 vietą ir šiuo metu daugiausia dėmesio skiria dizainui ir technologijoms. Mykolo Romerio universitetas ir RMIT Melburne bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2020 m. rugsėjį. G.Nausėda teigė, kad Lietuva vertina Australiją kaip patikimą saugumo partnerę ir siekia visapusiškos bendradarbiavimo plėtros: ekonomikos, mokslo žmogiškojo kapitalo srityse, skatinant studentų ir akademinius mainus, kultūrinį bendradarbiavimą.

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, spalio 18 d. susitiko su Melburno lietuviais.  Šalies vadovas su gausia ir gilias tradicijas turinčia Australijos lietuvių bendruomene aptarė pilietybės išsaugojimo, lituanistinio švietimo, bendruomenės telkimo klausimus, paramą Ukrainai.Kalbėdamas Lietuvos pilietybės tema, šalies vadovas pabrėžė, kad siekiant teigiamo referendumo rezultato yra būtinas didelis piliečių ir užsienio lietuvių aktyvumas balsuojant. Tikimasi, kad išreikšti savo pilietinę valią paskatins ir pirmą kartą Australijoje organizuojamas balsavimas Lietuvos ambasadoje Kanberoje.

Taip pat Melburno Lietuvių klube su Australijos lituanistinio ugdymo įstaigų ir Melburno lietuvių bendruomenės atstovais bendravo ir Lietuvos prezidentą lydinti jo žmona Diana Nausėdienė.

Ji padėkojo tautinių šokių kolektyvų „Linas“ bei Melburno vaikų tautinių šokių grupės ir folklorinės grupės „Pamesta Klumpė“ vadovėms bei narėms, kitiems Australijoje veikiantiems lietuvių meno kolektyvams, kurie savo neblėstančia energija ir veikla taip pat reikšmingai prisideda prie lietuvybės gyvybingumo ir patrauklių jos sklaidos formų. .Susitikime su D.Nausėdiene dalyvavo lituanistinės mokyklos „Mano Kalba“ mokytojai, lituanistinio vaikų darželio „Pelėda“ vadovė su vaikais, tautinių šokių kolektyvo „Linas“ atstovai, „Džiugo Tunto“ skautų bendruomenės nariai, Melburno vaikų tautinių šokių grupės, folklorinės grupės „Pamesta Klumpė“ nariai. Lietuvos institucijų duomenimis, Australijoje veikia 7 lituanistinės mokyklos, kuriose mokosi daugiau nei 140 vaikų ir jaunuolių, dirba 23 mokytojai. Australijos lituanistines mokyklas vienija Švietimo taryba, kuri yra aktyvi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ir kitų renginių organizatorė, mokyklų bendruomenių telkėja.D. Nausėdienė yra lituanistinio švietimo pasaulio lietuvių bendruomenėse globėja.

Susitikime su Australijos lietuvių bendruomene  Lietuvos vadovas džiaugėsi Lietuvos ir Australijos bendramintiškumu ir stiprėjančiu bendradarbiavimu. Prezidentas pabrėžė, kad Australijoje gyvena apie 3 tūkst. lietuvių ir 20 tūkst. lietuvių kilmės asmenų, o Pietų Australijos valstijoje veikia viena aktyviausių lietuvių bendruomenių.

Spalio 19 d. Lietuvos prezidentas susitiko su lietuvių kilmės Pietų Australijos regiono premjeru Peter Malinausku.

R.Dačkaus (LR prezidentūra) nuotraukose: Lietuvos prezidento G.Nausėdos ir jo žmonos D.Nausėdienės susitikimų akimirkos su Australijos ministru pirmininku, vyriausybės atstovais, forumo dalyviais bei Australijos lietuvių bendruomene.