Lietuva ir pasaulio lietuviai šventė Valstybės dieną

ADVERTISEMENT

Lietuva ir lietuviai pasaulyje liepos 6-ąją, minėjo vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kuri paskelbta ir švenčiama kaip mūsų  Valstybės diena.

Karantinas nesumažino šventinės nuotaikos, kartu su visa Lietuva įsijungiant į daugiabalsį chorą ir su kaukėmis bei saugiu atstumu giedant Lietuvos himną. Vasagos lietuviai išsirikiavo saulėtoje Georgian Bay ežero pakrantėje, Toronto lietuviai paminėti svarbią Lietuvos šventę rinkosi nedidelėmis grupemis Toronto Prisikelimo parapijoje.  Lietuvių Namai sukvietė nedidelę grpelę tautiečių kaip ir kasmet, į Lietuvių parką. Į pasaulinį daugiabalsį Tautiškos giesmės chorą įsijungė ir Lietuvos ambasados Otavoje  darbuotojai.

Kviečiame visus, kurie šventė šią dieną atskirai – namuose ar grupėmis – siųsti savo nuotraukas tinklalapiui info.tevzib.com.

KANADOJE:

Toronte, Lietuvių parke
Otavoje
Vasagoje, Georgian Bay ežero pakrantėje

LIETUVOJE: