Kviečiame registruotis rinkėjus!

ADVERTISEMENT

Pirmą kartą Lietuvos piliečiai, gyvenantys kitose valstybėse, turi galimybę išsirinkti savo atstovą Lietuvos seime neseniai įsteigtoje vienmandatėje Pasaulio lietuvių rinkiminėje apygardoje.

 

2020 m. liepos 1 d. buvo pradėta rinkėjų, planuojančių balsuoti užsienyje 2020 m. spalio 11 d. vyksiančiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, registracija. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) maloniai kviečia Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius, laikinai išvykusius ar rinkimų metu būsiančius užsienyje ir turinčius teisę balsuoti, registruotis balsavimui užsienyje.

Rinkėjams suteikiama galimybė pasirinkti balsavimo būdą: balsuoti atvykus į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, balsuoti paštu arba balsuoti Lietuvoje rinkimų dieną. Visi rinkėjai, pageidaujantys balsuoti užsienyje, turi užpildyti registracijos formą, nepriklausomai nuo to, ar jie nuolat gyvena užsienyje ir jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar referendumuose, ar užsienyje balsuos pirmąjį kartą.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl COVID-19 situacijos balsavimas tam tikrose ambasadose ar konsulinėse įstaigose gali neįvykti, rinkėjams, planuojantiems balsuoti užsienyje, rekomenduojama registruotis balsavimui paštu.

Pildydami registracijos formą, rinkėjai turi nurodyti savo asmens duomenis lietuviškomis raidėmis,  t. y., pateikti savo vardą ir pavardę taip, kaip yra nurodyta rinkėjo Lietuvos Respublikos piliečio pase ar asmens tapatybės kortelėje. Užsienyje balsuosiantys rinkėjai balsuos Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Primename, kad užsiregistruoti balsuoti užsienyje galima Vyriausiosios rinkimųkomisijos elektroninių paslaugų portale www.rinkejopuslapis.lt  Čia užsiregistravę rinkėjai bus įtraukti į atitinkamos Lietuvos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos rinkėjų sąrašus.

Norėdami prisjungti prie sistemos, įveskite asmens tapatybę patvirtinančius duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą bei Lietuvos Respublikos asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento numerį.

Registracijos prašyme rinkėjas turi nurodyti užsienio valstybę, kurioje jis gyvena ar yra laikinai apsistojęs ir įvesti adresą. Pildydamas duomenis registracijos prašyme, rinkėjas taip pat turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja balsuoti: paštu, atvykstant į diplomatinę atstovybę, konsulinę įstaigą ar balsavimo punktą. Jei rinkėjas pageidauja balsuoti paštu, reikėtų įrašyti savo nuolatinės ar laikinos gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresą bei pateikti savo kontaktinius duomenis. 

Atsižvelgdami į tai, kad dėl COVID-19 pandemijos balsavimas ambasados ar konsulinės  įstaigos patalpose gali būti apribotas, maloniai rekomenduojame registruotis balsuoti paštu.

VRK pažymi, kad visi užsienyje gyvenantys rinkėjai turi registruotis iš naujo – net ir tie, kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar referendumuose. Ši registracija būtina, kad užsienio lietuviai galėtų balsuoti pirmą kartą įsteigtoje Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje. Pasaulio lietuvių vienmandatė apygarda buvo sudaryta atsižvelgus didelį skaičių užsienyje dalyvavusių rinkėjų per pastaruosius rinkimus.

Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus elektroninės Lietuvos Respublikos piliečių, ketinančių balsuoti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, registracijos pradžią, per pirmąsias valandas sulaukta daugiau kaip 500 prašymų įrašyti į balsuojančių užsienyje rinkėjų sąrašus. Pirmasis rinkėjas, užpildęs prašymą balsuoti užsienyje, gyvena Jungtinėje Karalystėje.

                                                        Vyriausioji rinkimų komisija

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
El. p.: [email protected]