Kviečiame į šventę Filadelfijoje

XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės Filadelfijoje rengėjai primena, kad jau visai netoli šis ypatingas renginys. Liepos 1- 3 d.d. dalyviai, svečiai ir žiūrovai kviečiami į Filadelfiją pasigėrėti lietuvių tautinių šokių rateliais ir ritmais, prisiminti tautinės kultūros pavelda, pabendrauti su tautiečiais, atvykusiais iš įvairiausių kraštų.

Šios šokių šventės temą įkvėpė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas “Karalių pasaka” (1909), kuriame vaizduojama karalių delnuose laikoma mažutė lietuviško kaimo sodyba, simbolizuojanti Lietuvą,

Tradicinę, jau XVI, šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę rengia JAV lietuvių bendruomenė kartu su Lietuvių tautinių šokių institutu ir Kanados lietuvių bendruomene. Šventės rengėjai, šokėjai ir savanoriai talkininkai žiūrovus pakvies į kelionę Lietuvos ir jos žmonių gyvenimo būties ratu.

Pirmą kartą Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių istorijoje renginys vyks Filadelfijoje, mieste, suvaidinusiame ypatingą vaidmenį Jungtinių Amerikos Valstijų istorijoje. Būtent čia 1776 m. liepos 4 d. buvo pasirašyta JAV Nepriklausomybės deklaracija, o 1787 metais priimta šalies Konstitucija. Be to, nuo 1790 m. iki 1800 m. Filadelfija buvo JAV sostinė. Miestas, pagal jame gyvenančių lietuvių skaičių ketvirtas po Čikagos, Niujorko ir Los Angeles svarbus ir JAV lietuvių bei lietuvių diasporos gyvenime. Čia veikia trys lietuviškos parapijos, du lietuviški klubai, Vilniaus vardu pavadinta sinagoga, ir kiti lietuvių gyvenimo Filadelfijoje ženklai.

Filadelfija laukia jūsų!