Koncertas ir programa skirta paminėti Kovo 11-ąją ir Lietuvių Bendruomenės įsteigimo 70-metį

ADVERTISEMENT
Maloniai kviečiame visus kartu paminėti
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ ir KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ĮSTEIGIMO 70- METĮ
Renginio programa:
KONCERTAS „KARTU IKI PERGALĖS”
Koncerte dalyvaus Toronto lietuvių ir latvių bendruomenių muzikos žvaigždės, pagrindiniai Toronto simfoninio orkestro atlikėjai, ukrainiečių muzikantai, jaunieji Royal konservatorijos Taylor akademijos talentai ir Odino styginis kvartetas.
Ypatingas renginio svečias – iškilus kanadietis komikas MIKE‘AS BULLARD‘AS, kuris neseniai grįžo iš fronto linijų Ukrainoje.
 
RENGINIO LAIKAS IR VIETA:
Sekmadienis, kovo 12 d., 16 val. (4 v.p.p.)
Prisikėlimo parapijos salėje
1 Resurrection Rd., Toronto
 
ĮĖJIMAS – LAISVA AUKA
Priimamos aukos Ukrainai paremti
 
ORGANIZATORIAI: Kanados Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian Canadian Community Krašto valdyba, Toronto Kanados Lietuvių Bendruomenė ( Toronto Lithuanian Canadian Community )