KLMA paroda Fort Erie muziejuje

Advertisement

Gegužės 21 d. Kanados lietuvių archyvo-muziejaus paroda European Traces in the War of 1812” atidaroma istorinėje vietoje – Old Fort Erie muziejuje (350 Lakeshore Rd, Fort Erie, ON). Paroda veiks visa vasarą. Daugiau žinių apie muziejaus lankymo valandas ir kt. galite rasti tinklalapyje.

 

Lygiai prieš vienerius metus Kanados lietuviams buvo pristatyta ši paroda, išsamiai papasakojusi apie istorinį 1812 – 1815 metų JAV ir Britų (Kanados) karą bei jame kovojusius Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karius, tikėtina, pirmuosius lietuvius Kanadoje. Parodos rengėjos – tyrėja Peg Perry, D.Juozapavičiūtė Breen atliko neįtikėtinai kruopštų darbą, atkuriant to meto įvykių ir dalyvių, pirmiausiai lietuvių kilmės, istorijas. Visą tą medžiagą į vaizdingus plakatus sudėjo grafikos dizainerė Akvilė Minkevičienė. Deja, dėl pandemijos draudimų rinktis į didesnes grupes ši paroda buvo pristatyta tik virtualioje galerijoje Kanados lietuvių muziejaus -archyvo tinklalapyje (ją galite rasti www.lithuanian heritage.ca). Pasibaigus pandemijos suvaržymams, šį pavasarį atsirado galimybė istorinę parodą muziejaus lankytojams pristatyti betarpiškai. Vaizdinguose plakatuose archyvinių nuotraukų, žemėlapių, karių sąrašų kopijomis nuosekliai pasakojama apie vieną iš svarbiausių istorinių įvykių Kanadoje, paskatinusių federacinės valstybės kūrimąsi. Lietuvių bendruomenei ir lietuvių kilmės kanadiečiams įdomu pasekti pasakojimą apie tai, kada atsirado pirmieji mūsų tautiečiai Kanadoje, koks jų vėlesnis likimas.

Svarbus ir dar vienas sutapimas – tai kad tikroji (ne virtuali) šios parodos premjera rengiama būtent Fort Erie, senojoje tvirtovėje, kurioje ir vyko patys didžiausi ir svarbiausi 1812-1814 metų Britų kariuomenės ir amerikiečių mūšiai. Kanados lietuvių muziejaus – archyvo paroda labai puikiai papildo jau turimą medžiagą šiame muziejuje. Tai ypatinga patirtis – skaityti  istoriją ir kartu matyti tą kraštovaizdį, kuriame vyko aprašomi įvykiai.

Senoji Fort Erie tvirtovė buvo pastatyta 1764 metais, tai buvo pirmoji nuolatinė Britų kariuomenės buvimo vieta. Lemtingais 1812-1814 metais Fort Erie tvirtovė tapo didžiausių ir kruviniausių mūšių vieta , kurioje britų kariai stengėsi žūt būt apginti savo teritoriją, sustabdyti amerikiečių tolesnį veržimąsi į Kanadą. Tvirtovės gynyba buvo permaininga, ji ne kartą buvo atitekusi amerikiečiams. Tik po Ghent taikos susitarimo ji galutinai liko britams. Dar kartą 1866 metais tvirtovę šturmavo airių kilmės amerikiečiai (Fenians), reikalaudami,kad Britanija suteiktų nepriklausomybę Airijai.Tai buvo paskutinis mūšis su kaimynais Fort Erie. Vėliau tvirtovės pastatuose buvo įkurdinti karo veteranai, o 1901 pastatai buvo atiduoti Niagaros parko žinion. Tvirtovė 1937-1939 metais buvo atstatyta pagal 1812 metų brėžinius ir pradėjo veikti kaip istorinio paveldo centras. Atstatant tvirtovę, buvo rasti 150 britų ir 3 amerikiečių karių palaikai, jiems pastatytas paminklas.

Kanadiečiai nepamiršo šio istorinio mūšio ir jo dalyvių nuopelnų, ginant Kanados nepriklausomybę. Kasmet rugpjūčio antrąjį savaitgalį Fort Erie rengiamos 1812-1814 m. mūšių inscenizacijos. Kanados lietuvių muziejaus – archyvo paroda lankytojams padės labiau suprasti šių tolimų istorinių įvykių reikšmę.