Kiek kainuoja akimirka beprotybės…

Advertisement
Martyno Starkaus dokumentinio filmo “Mulai” peržiūra, dalyvaujant režisieriui, Kingsway kino teatre (3030 Bloor St. W.) lapkričio 3, šeštadienį, 3 v.p.p.

Jau daugelį metų Prisikėlimo parapijoje tarnaujantis prelatas Edmundas Putrimas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams, daug dirba su lietuviais, įkalintais Pietų Amerikos valstybių kalėjimuose. Apie šių žmonių likimus 2018 lapkričio 30 d. Lietuvos kino teatruose pasirodys režisieriaus Martyno Starkaus dokumentinis filmas “Mulai”.Toronte rengiama šio filmo peržiūra lapkričio 3 d.  Pasak režisieriaus, „Mulai“– dokumentinis filmas apie tai, kiek kainuoja akimirka… beprotybės. Skaičiuojant grynais, ne taip jau ir daug – keli tūkstančiai eurų. Skaičiuojant žmonių likimais – kaina nenusakomai didelė.

Žvilgsnis į laisvę pro kalėjimo užtvarą

Mulai – tai žmonės, už palyginti nedidelį atlyginimą  sutinkantys gabenti narkotines medžiagas, dažniausia – iš Pietų Amerikos ar Afrikos į Europą. Istorijos panašios – užkalbinti nepažįstamų ar menkai pažįstamų žmonių, susigundę galimybe „lengvai“ užsidirbti kelis tūkstančius eurų, apsimetę turistais, jie keliauja į narkotikų gamyba garsėjančias šalis, ten gauna „prekę“, kurią nurodytu skrydžiu turi pervežti į Londoną, Madridą ar Amsterdamą. Filmas „Mulai“ – tai pasakojimas apie akimirkos reikšmę žmogaus gyvenime. Išsamiai  narpliodami trijų filmo veikėjų istorijas, jų mintis ir dvasines būsenas, filmo kūrėjai kartu su jiems talkinusiu ir kalinius nuolat lankančiu lietuvių kunigu iš Kanados, prel. Edmundu Putrimu atskleidžia tą lūžį, kuris jaunus, vilčių ir gyvenimo džiaugsmo kupinus žmones nubloškia į patį gyvenimo dugną. Trys žmonės, trys skirtingos istorijos: vienas herojus jau išėjęs iš kalėjimo ir bando išgyventi Limos gatvėse, niekaip negalėdamas sugrįžti į Tėvynę. Antroji – mergina, kuriai dar liko kalėti keletą metų. Ir trečiasis, už grotų patekęs būdamas vos aštuoniolikos metų. Atsėdėjęs įkalinimo įstaigoje septynerius metus, jaunuolis išeina į laisvę. Filmo kūrėjai nuvyko pas jį, kai jam dar buvo likę kalėti vieneri metai, paskui grįžo ir filmavo jo emocijas ir potyrius, palikus ilgą laiką jo kasdienybe buvusią aplinką, bei padėjo sugrįžti į namus. Filmo kūryba buvo itin sudėtinga, teko ne vienerius metus kovoti dėl galimybės filmuoti Limos kalėjimuose, daug kartų padėtis keitėsi: duoti leidimai būdavo atšaukiami, durys užsidarydavo. Bet “Mulų” kūrėjams vis vien kelis kartus pavyko ten prasmukti. Tai šį filmą daro pakankamai unikaliu.

Laukiant susitikimo. Lietuvių kalinių labiausiai laukiamas lankytojas prel. E.Putrimas

Renginio organizatorius  – Priskėlimo parapija

Peržiūros Toronte pagrindiniai rėmėjai – “Paramos” ir Prisikėlimo  kredito kooperatyvai.

Įėjimas – laisva auka.

Bilietai nebus platinami iš anksto, tad raginame ateiti anksti, nes vietų skaičius ribotas.