Kalėdų šventę šventėme kartu!

ADVERTISEMENT

Mūsų kalėdinė šventė vyko gruodžio 17 d. rytą Toronto Prisikėlimo parapijos salėje. Gausiai susirinko jaunos šeimos, mokiniai ir  mokytojai, tėveliai, giminaičiai ir draugai. Mokyklos vedėja visus pasveikino ir pakvietė kun. Aurelijų K. Kasparavičių, OFM  šventės palaiminimui. Tikybos mokytoja, Ona Stanevičius-Mills pristatė tradicinę prakartėlę. Skambant giesmei “Tyli naktis”, eilėmis – nuo mažiausio iki didžiausio, įeina mokiniai, kiekvienas su žvakute rankoje. Nagi Kalėdų senelis jau atvyko! Kaip džiugu! Taip prasideda šventinė programa, kuriai vadovauja Živilė Patkačiūnaitė. Darželinukai visus pasveikina eilėraščiu ir daina. Pirmaklasiai ir antra klasė padeklamuoja „Kalėdinius stebuklus”. Sulaukėme malonios staigmenos – svečiai Jurgita Žvinklytė ir Matti Palonen (grupės ” Honey paw” nariai) pagroja kanklėmis kalėdines liaudies dainas. Programoje pasirodė ir kitos klasės. Trečia-ketvirta-penkta klasė padainuoja „Laukiu dovanų”. Kokia įdomi jų apranga! Visi su skrybelėmis. Šešta-septinta-aštunta klasė suvaidina „Kalėdų dovanas”; o tos dovanos – ne materialinės, bet pačios brangiausios – Taika, Meilė, Viltis, Džiaugsmas ir Lietuvių kalba. Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai linksmai pašoka „Kursų atostogas Havajuose”. O paskui skamba bendros giesmės, po jų Kalėdų senelis dalina dovanėles mokiniams.

Po žaidimų ir dovanų dalijimo laukia gardžios vaišės, tėvelių suneštos. O po vaišių tėvų komiteto kopirmininkai Remy Vanagas ir Aleksas Gylys praveda loteriją.

Kaip smagu buvo vėl švęsti Kalėdas, susirinkus kartu, asmeniškai! Esame dėkingi visiems prisidėjusiems prie šios šventės paruošimo: mokytojams, mokiniams, tėvams ir svečiams. Didelis ačiū Tėvams Pranciškonams už galimybę naudotis parapijos patalpomis. Ačiū visoms šeimoms, auginančioms vaikus lietuviškoje dvasioje.  

Živilė Š.