Junkitės prie pilietinės akcijos „Lietuva kviečia“ kovo 10 d., skirtą suburti užsieniečių lietuvių vaikus

ADVERTISEMENT

(Straipsnis patalpintas: www.lvjc.lt)

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) inicijuoja pilietinę akciją „Lietuva kviečia“, skirtą suburti skirtingose šalyse gyvenančius lietuvių vaikus, dabartinius jų klasės draugus ir Lietuvos mokyklų moksleivius bei kartu pasveikinti Lietuvą, mininčią Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį.

Iš Lietuvos išvykę vaikai jaučia Tėvynės ilgesį. LIETUVA KVIEČIA suteikia galimybę jiems palaikyti ryšį su bendraamžiais Lietuvoje bei ugdyti jų tautinį identitetą, taip pat ugdyti Lietuvos vaikų ir jaunuolių pilietiškumą.

Visas šalies ugdymo įstaigas – mokyklas, neformaliojo švietimo įstaigas kviečiame jungtis prie pilietinės akcijos.

Pedagogų prašome paskatinti moksleivius susisiekti su užsienyje besimokančiais klasės draugais ir 2015 m. kovo 10 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, padėti jiems suorganizuoti bendrą tarptautinę Skype konferenciją, kurioje dalyvautų dviejų klasių moksleiviai.

Skype konferencijos metu kviečiame moksleivius susipažinti su užsienyje, kartu su buvusiu mokslo draugu besimokančiais bendraamžiais ir, aptarus abiejų šalių jaunimą dominančias temas, pasveikinti Lietuvą Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio proga – sukurti ir išsiųsti bendrą elektroninį sveikinimą.

REGISTRACIJOS NUORODA – Registracijų lauksime iki 2015 m. kovo 1 d. Sveikinimų laukiame el. paštu [email protected]
Visi sveikinimai bus patalpinti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro internetinėje svetainėje www.lvjc.lt
Ruošdamiesi akcijai, vadovaukitės AKCIJOS ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJOMIS.

Akcijos prielaidos:

Užsienio valstybėse šiuo metu gyvena apie 619,6 tūkst. (16,9 proc.) lietuvių. Kas 10 užsienio lietuvis – vaikas iki 14 metų amžiaus. Emigravę vaikai tebėra Lietuvos piliečiai ir Lietuva yra įsipareigojusi juos ginti ir globoti.

Emigravę vaikai atsiduria esminių pokyčių situacijoje: jie palieka savo namus ir draugus, turi prisitaikyti naujoje šalyje, rasti naujų draugų, perimti naują kultūrą. Tarpasmeniniai ryšiai ypač svarbūs vaiko raidai – per juos formuojasi tapatumas, pažįstamos socialinės normos ir vertybės, jie padeda pritapti naujoje aplinkoje bei apsaugo nuo viešojo gyvenimo įtampų.

Imigrantus priimančios kitų šalių mokyklos taip pat susiduria su iššūkiu prisitaikyti prie susidariusios situacijos: atliepti atvykusių vaikų mokymosi poreikius, kurti teigiamą ir draugišką aplinką, pakeisti egzistuojančias išankstines neigiamas nuostatas ir kt.

Daugiau informacijos pateiksime
[email protected]