Įteikti Archyvaro garbės ženklai

Apdovanojimo iškilmių dalyviai
Archyvaro garbės ženklas

2021 m. lapkričio 27 dieną Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys vizito Kanadoje metu įteikė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos apdovanojimus – Archyvaro garbės ženklus – profesoriui Charles Hopkins ir Lietuvos ambasadoriui Kanadoje Dariui Skusevičiui. Spalio 2 dieną toks apdovanojimas buvo įteiktas Kanados lietuvių muziejaus-archyvo direktorei Danguolei Juozapavičiūtei-Breen.

Archyvaro garbės ženklas – garbingiausias archyvų srities profesinis apdovanojimas. Apdovanojimai skirti minint nepriklausomos Lietuvos Respublikos archyvų 100 metų jubiliejų kaip padėkos ženklas už itin svarų indėlį, rūpinantis Lietuvos dokumentinio paveldo išsaugojimu, indeliu grąžinant į Lietuvą generalinio garbės konsulo Toronte Vytauto Gylio išsaugotus archyvinius dokumentus.

LR ambasados Kanadoje inf. ir ntrs.

D.Žižys įteikia Archyvaro medalį kanadiečiui prof. C.Hopkins (kairėje), išsaugojusiam ir sugrąžinusiam vertingus Lietuvai diplomatinius dokumentus
Archyvaro medalis įteiktas Dariui  Skusevičiui, LR ambasadoriui Kanadoje (dešinėje)