Įamžinti Lietuvos  Katalikų bažnyčios kronikos leidėjai ir platintojai

ADVERTISEMENT

Simne iškilmingai atidengta atminimo lenta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjams ir platintojams. Lietuvoje 2022-aisiais metais buvo paminėtas Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronikos leidybos 50-metis, praėjusieji metai buvo paskirti šio istorinio leidinio atminimo metais.

O šiemet kovo 19 d. Simne (Alytaus r.) atidengta lenta pogrindinio leidinio Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (LKBK) leidėjams ir platintojams atminti, už juos aukotos šv. Mišios. Dalyvavo buvęs LKBK redaktorius ir leidėjas – kardinolas Sigitas Tamkevičius, taip pat Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti aukštieji dvasininkai.

Atminimo lentą pagamino Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovai ir darbuotojai. Jie dalyvavo šv. Mišiose ir atminimo lentos atidengimo renginyje.

Padėkos žodį LKBK leidėjams ir atminimo lentos įrengimo iniciatoriams – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui tarė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir Simno parapijos klebonas kunigas Raimundas Žukauskas.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius pašventino atminimo lentą bei pasidalino prisiminimais apie pogrindinio leidinio rengimą, slaptą platinimą.

Renginyje dalyvavo Simno miesto gyventojai, atvyko svečių iš Lietuvos Respublikos Seimo bei Vyriausybės.

Ši atminimo lenta primins, kad Simnas įrašė labai svarbų puslapį į Lietuvos nepriklausomybės susigrąžinimo, rezistencinės kovos su sovietų okupacijos režimu istoriją.

1972 m. kovo 19 d. Simne parengtas ir išleistas pirmasis šio pogrindinio leidinio numeris. Žinias rinko, redagavo, spausdino rašomąja mašinėle ne tik tuo metu Simne kunigu tarnavęs dabartinis kardinolas Sigitas Tamkevičius, bet ir seserys vienuolės, jiems talkinę parapijiečiai. LKBK rašė apie okupacinės  sovietų valdžios persekiojimus, diskriminaciją, tikinčiųjų gyvenimą.

Leidinys tapo labai populiarus, buvo platinamas daugelyje pasaulio šalių, verčiamas į kitas kalbas. Nors pogrindyje dirbusius redaktorius ir leidėjus valdžia persekiojo, LKBK gyvavo net 17 metų, buvo išleistas 81 šio leidinio numeris. Simne LKBK buvo leidžiama 1972-1975 m.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika yra reikšmingiausias pogrindinis leidinys, leistas sovietų okupuotoje Lietuvoje 1972-1989 m. Sovietmečiu tai buvo vienas iš informacijos šaltinių apie okupacinio režimo vykdomą tikinčiųjų persekiojimą.

,,Kroniką“ leido Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui artimi kunigai, seserys vienuolės ir pasauliečiai katalikai. Nors buvo suimtas ne vienas jos bendradarbis, per 17 metų sovietų KGB nesugebėjo likviduoti šio leidinio.

Iš viso išleistas 81 ,,Kronikos“ numeris. Vakaruose jis leistas anglų, italų, ispanų, vokiečių ir kitomis kalbomis.

D.Paulauskaitės ir R.Kaminsko/LGGRTC ntrs.