Lietuviška radijo laida “Gintariniai aidai” transliuojama iš Hamiltono

ADVERTISEMENT

Kiekvieną sekmadienį iš Hamiltono McMaster universiteto girdima vienintelė lietuviška radijo laida ”Gintariniai aidai” Kanadoje transliuojama 93.3 FM ir internetu cfmu.msumcmaster.ca 1 v.p.p. (Eastern Time) arba 1700-1800 GMT.

Eduardas Stungevičius, McMaster (Hamilton) universiteto studentas, įsteigė lietuvišką radijo laidą “Gintariniai aidai” 1978 sausio 13 d. ir vadovavo jai 5 metus. Baigęs mokslus iš Hamiltono išvyko, radijo laidoje dirbo ir vis keitėsi kiti studentai. Kad lietuviška radijo laida išliktų gyva, vėliau laidas rengti pradėjau aš, vis atrasdama naujų pagalbininkų, radijo darbo mėgėjų.

Šiuo metu ten, be manęs, dirba Amalija Gedrienė su pagalbininkėmis (aukų rinkimui radijo laidai metu) Aldona Stanaitiene, Aldona Pietroantonio.

Radijo vadovybė ir aukų rinkimų programų direktorius James Tenant siunčia nuoširdžią padėką visiems, parėmusiems šią studentų savanorių (volunteers) vadovaujamą radijo stotį, kurios dėka sekmadieniais galima pasiklausyti muzikos ir dainų, išgirsti žinias 12 kalbų.

Hamiltono lietuviškos radijo laidos „Gintariniai aidai“ rengėja ir talkininkės (iš k.) Liuda Stungevičienė, Aldona Stanaitienė, Aldona Pietroantonio, Amalija Gedrienė, dirbančios čia nuo 1985 m.
Hamiltono lietuviškos radijo laidos „Gintariniai aidai“ rengėja ir talkininkės (iš k.) Liuda Stungevičienė, Aldona Stanaitienė, Aldona Pietroantonio, Amalija Gedrienė, dirbančios čia nuo 1985 m.

Liuda Stungevičienė,
Hamiltono lietuvių radijo programos vedėja