Gedulo ir vilties dienos minėjimas – birželio 12 d.

2021 m. birželio 14, Gedulo ir vilties dieną, sukanka 80 metų nuo masinių Lietuvos žmonių trėmimų į Sibirą pradžios. Tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti Lietuvos ambasada Kanadoje kartu su Kanados lietuvių bendruomene ir jaunimo sąjunga organizuoja virtualų renginį (ZOOM platformoje), į kurį kviečiami visi Kanados lietuviai.

Renginys vyks birželio 12 d., šeštadienį, 1-2 v.p.p. Otavos laiku.

Renginio programoje: “Misija Sibiras” projekto pristatymas
ir parodos virtualus atidarymas, tremtinių ir partizanų dainos,
susitikimas su filmo „Partizanas“ režisiere ir filmo peržiūra (anglų ir lietuvių kalbomis).
Renginys vyks lietuvių kalba.
Prisijungimo nuoroda renginiui bus pateikta vėliau.

Renginio organizatoriai:

                                                  LR ambasados Kanadoje inf.