Ernestas Steponas (1932.I.15- 2020.XI.28)

Advertisement

Dėl Ernesto Stepono mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir visus artimuosius.

Ernestas Steponas daugelį metų buvo veiklus Toronto Lietuvių namų valdybos narys, vėliau buvo renkamas valdybos pirmininku, savo darbais ir išmintingais pasiūlymais daug prisidėjo prie „Labdaros“ slaugos namų atsiradimo.

                                      Toronto Lietuvių Namų valdyba