Dosnaus išeivio dovana Lietuvai

Lietuvą metų pabaigoje pasiekė neeilinis krovinys – Lietuvos nacionaliniam muziejui skirta gausus ginkluotės, karinės aprangos ir archyvinių dokumentų rinkinys. Šį rinkinį daugelį dešimtmečių kaupė ir Lietuvai padovanojo JAV gyvenantis lietuvių kilmės išeivis Henry Lazarus Gaidis. Padovanotame rinkinyje tūkstančiai muziejinių vertybių, daugiausia ginklai – pistoletai, šautuvai, kardai, durtuvai ir durklai, kiti karinės amunicijos pavyzdžiai. Atskirai minėtinas gausus karinės aprangos rinkinys: uniformos, kepurės, beretės, šalmai, amunicijos diržai, uniforminiai diržai, dėklai, antsiuvai. Įdomi Lietuvos karių, karininkų, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje jie tarnavo, – Australijoje, Prancūzijoje ar Rusijoje – ginkluotė, apdovanojimai, uniformos. „Kolekcija išskirtinė ne tik savo dydžiu, bet ir nuoseklumu: net ir negyvenant Lietuvoje, H. Gaidžiui pavyko surinkti itin retus Lietuvos kariuomenėje naudotus ir lietuvių kariams priklausiusius ginklus. Jie atspindi labai įdomų laikotarpį – seniausios vertybės yra XVIII šimtmečio pabaigos. Tai ir Napoleono kariuomenės lietuviško ulonų pulko uniforma, 1863–1864 metų sukilimo, Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų dalyvių daiktai, savo vertingumu išsiskiria tarpukario Lietuvos kariuomenėje naudoti ginklai, taip pat atspindima ir išeivijos lietuviai bei partizaninis karas. Tai savotiška lietuvio kario tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje istorija“, – pasakojo Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovė dr. Rūta Kačkutė.

Henry Lazarus Gaidis – XX š. pradžios išeivių iš Lietuvos palikuonis, aktyvus JAV lietuvių bendruomenės narys, Baltimorės Lietuvių Namų-muziejaus kuratorius.

Gaidis gimė 1940 m. Baltimorėje. 1962 m. baigė Maryland universitetą, kur studijavo ekonomiką. Tais pačiais metais jis baigė JAV oro pajėgų karininkų kursus, vėliau Federacinio tyrimų biuro specialiųjų agentų akademiją. Visą gyvenimą dirbo FTB agentu, o išėjęs į pensiją – privačiu detektyvu. Iki padovanodamas visą gyvenimą kauptą rinkinį Lietuvos nacionaliniam muziejui, H. Gaidis skyrė daug dėmesio jos sklaidai: savo rinkinį eksponavo Baltimorės muziejuje, rengė parodas įvairiuose JAV miestuose, dalyvavo įvairiuose renginiuose, parodose.
Svarbi šios dovanos dalis yra archyvinis, rankraštinis fondas. Jame – žymių iš Lietuvos kilusių žmonių apdovanojimai, laiškai, dokumentai, susirašinėjimai ir kiti asmeniniai daiktai. Rinkinio archyve sukaupta informacijos apie vyskupą Jurgį Matulaitį, daktarą Joną Šliūpą, generolus Stasį Raštikį, Joną Černių, Vincą Vitkauską. Atskirą didelę kolekcijos dalį sudaro Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ kapitono Povilo Labanausko archyvas. Kolekcionavimu H.L.Gaidis susidomėjo, kai tėvų laikomame bare sutiko žmogų, kuris pasigyrė kaupiantis lenkiškąją ginkluotės kolekciją. Vėliau per vieną kelionę į H. Gaidžio rankas pateko lietuviškas kardas.„Būdamas Prancūzijoje įsigijo Napoleono armijos lietuviškojo 17 ulonų pulko kardą. Atlikęs tam tikrus tyrimus ir atsargiai netgi teigia, kad tai gal paties Mykolo Tiškevičiaus kardas“, – sako Nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Žygintas Būčys.
Lietuvą šis rinkinys iš Jungtinių Amerikos Valstijų pasiekė jūrų keliu, jai supakuoti prireikė daugiau nei 60 dėžių. Lietuvos nacionalinis muziejus artimiausiu metu pradės jos parengimo nuolatiniam saugojimui, inventorinimo ir mokslinių tyrimų darbus. Pristatyti šį rinkinį visuomenei planuojama per ateinančius 2021 metus.

                       Parengta pagal Lrytas.lt informaciją